• Przegląd wsparcia unijnego na lata 2014-202

    Bez względu na to, czy prowadzimy mały biznes, czy też duże przedsiębiorstwo, brak środków na wprowadzenie nowych technologii nie jest już problemem. Rozwiązaniem mogą okazać się fundusze unijne będące znakomitym sposobem na...

  • Dotacje unijne: nowe konkursy w 2016 roku, cz. II

    Obecnie nowe propozycje związane między innymi z poddziałaniem 1.1.2 dają nam możliwość uzyskiwania wsparcia finansowego dla mikro i małych przedsiębiorstw. W sumie przygotowano około 400 mln złotych na te działania, dlatego można...

  • Dotacje Unijne: nowe konkursy w 2016 roku, cz. I

    W ramach nowej unijnej perspektywy mamy dla naszego kraju ponad 80 mld euro do rozdysponowania. Większość środków przeznaczonych będzie na programy operacyjne, które dzielić można na krajowe oraz regionalne projekty. Przedsiębiorcy...