Europejskie ramy kwalifikacji a MŚP

Począwszy od drugiej połowyXX wieku świat chce zastąpić zasadę "wychowanie przez całe życie" zasadą "wychowanie w ciągu całego życia". Celem polityki edukacyjnej jest stworzenie wszystkich niezbędnych warunków do studiowania i zdobywania nowoczesnej wiedzy ogólnej i zawodowej. Organizacja Narodów Zjednoczonych nazwała wiekXXI "wiekiem edukacji". Wygenerował on innowacyjne podejście do procesu kształcenia i zmianę stereotypów kulturowych i społecznych oraz w znacznym stopniu wpłynął na rynek pracy. Obserwujemy ciągły wzrost znaczenia Non-formal learning, które jest już doceniane przez pracodawców na całym świecie.

Uczenie się nieformalne

Kształcenie nieformalne to sposób zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez wykłady, seminaria, warsztaty, sesje wymiany doświadczeń itp. Studenci, jak również właściciele firm czy najwyższe kierownictwo, mają możliwość komunikowania się z rówieśnikami, dzielenia się swoją wiedzą czy rozwiązywania problemów swoich organizacji. Wiedza uzyskana w ramach kształcenia nieformalnego jest praktyczna i możliwa do zastosowania, a nie tak bardzo teoretyzowana jak na uniwersytetach czy w szkołach. Obecnie istnieje mnóstwo darmowych webinarów czy kursów, które dają możliwość zdobycia wiedzy w potrzebnej sferze działalności lub znalezienia odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Przykładowo chcesz wypromować swój sklep internetowy i nie wiesz co powinieneś w tym celu zrobić. W takim przypadku możesz wziąć udział w kursach z zakresu marketingu internetowego i optymalizacji SEO, wysłuchać webinaru na ten temat lub uczestniczyć w spotkaniu młodych przedsiębiorców i poprosić ich o podzielenie się swoją wiedzą. Kształcenie nieformalne sprawia, że edukacja jest bardziej przystępna i dostępna dla większej ilości osób, nie zależy od ich dochodów i statusu.

Strategia Europa 2020

Kraje członkowskie Unii Europejskiej uznały system kształcenia nieformalnego za kluczową możliwość rozwiązania problemu braku wysoko wykwalifikowanych pracowników w rozwijających się sektorach. Pomoże on również w odbudowie gospodarki i będzie stymulował mobilność zawodową. Kraje stworzą wszystkie niezbędne warunki, aby edukacja była dostępna dla większej liczby osób i aby ich mieszkańcy stali się bardziej profesjonalni, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój krajów.

Proces Boloński

Proces Boloński ma na celu wyrównanie systemów edukacyjnych krajów europejskich i stworzenie jednolitej przestrzeni edukacji europejskiej. Powstał w 1999 roku po podpisaniu Deklaracji Bolońskiej. Europejskie Ramy Kwalifikacji zostały stworzone jako narzędzie umożliwiające komunikację i interakcję między europejskimi systemami edukacji. Dzięki temu programowi wszystkie dyplomy krajów będących członkami tego procesu są uznawane w Europie. Dzięki temu ludzie mogą być bardziej mobilni i znaleźć pracę w każdym kraju europejskim. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw będą mogli znaleźć tańszy, ale wysoko profesjonalny personel w innym kraju lub sprawić, by pracował dla nich zdalnie. Jest to również dobra okazja do wykorzystania wiedzy i profesjonalizmu pracowników i skłonienia ich do uczestnictwa w kursach on-line, webinariach i warsztatach. Będzie to miało pozytywny wpływ na rozwój biznesu i efektywność ludzi.

Zobacz również