Dotacje na rozwój firmy

Dotacje jakie obecnie można uzyskać to aż 300 tysięcy złotych. W ten sposób będzie można rozwijać swoją działalność. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich miał być priorytetem nowej perspektywy. Jak się jednak okazało będzie ostatni. Warto jednak czekać, ponieważ możliwości jakie będziemy mogli uzyskać dzięki temu programowi będą wyjątkowe i środki pozwolą nam podjąć stały rozwój firmy.

Dobrze będzie jednak zbierać wcześniej informacje na temat tego programu, ponieważ bardzo możliwe, że właśnie dzięki temu uda nam się potem sprawniej przygotować wnioski. W ramach perspektywy, która minęła mogliśmy pozyskiwać dotacje na tworzenie mikroprzedsiębiorstw. W nowym programie zakłada się przede wszystkim wspieranie działalności gospodarczej oraz stały rozwój przedsiębiorczości. Koszty obejmują:

- kupowanie dóbr oraz usług, 

- wykonywanie prac budowlanych, 

- organizowanie i przeprowadzenie spotkań, szkoleń i wydarzeń promocyjnych, 

- najmu, dzierżawy oraz kupowania oprogramowania, 

- zakup środków transportu przy czym koszty nie mogą przekroczyć 30% pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, 

- zatrudnienie osób, które mają być zaangażowane w realizowanie operacji pod warunkiem, że będzie można realizować operacje o szkoleniowym charakterze, 

- koszty związane z realizowaniem operacji. 

Kwota wsparcia: 300 000 PLN

Wysokość dotacji: do 100% kosztów kwalifikowanych operacji. Wniosek można składać w Lokalnej Grupie Działania. Warto sprawdzić czy na naszym obszarze znajduje się również wsparcie danej grupy. Obecnie realizuje się wsparcie w ramach gmin wiejskich oraz miejskowiejskich, a w przypadku miejskich z ograniczeniem do 20 tysięcy mieszkańców. Dostępne obecnie dotacje są zróżnicowane i na pewno warto się nimi zainteresować, ponieważ w ten sposób będzie można oczekiwać wsparcia dla swojej przedsiębiorczości. Jeśli mamy przygotowane odpowiednie pomysły możemy liczyć na to, że takie wsparcie będzie nam udzielone. W związku z tym warto zacząć się o nie starać w ramach dotacji UE.

Zobacz również