Przegląd wsparcia unijnego na lata 2014-202

Bez względu na to, czy prowadzimy mały biznes, czy też duże przedsiębiorstwo, brak środków na wprowadzenie nowych technologii nie jest już problemem. Rozwiązaniem mogą okazać się fundusze unijne będące znakomitym sposobem na wcielenie w życie nowych trendów.

To nie tylko droga do pozyskania pieniędzy oraz unowocześnienia przedsiębiorstwa, ale również do przeszkolenia pracowników. W latach 2014-2020 obowiązuje nowa perspektywa zastępująca tą, która funkcjonowała w latach 2007-2013. Warto dowiedzieć się, jakie możliwości otwiera przed nami.

Jednym z najciekawszych rozwiązań, jest w takim wypadku Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój pozwalający na pozyskanie środków niezbędnych do tego, aby wspomagać rozwój przedsiębiorstwa. Program obejmuje środki, które można przeznaczyć na wspomaganie badania i rozwoju, zwiększenie potencjału badawczo-naukowego danej placówki oraz wspieranie innowacyjności. PO IR to zresztą naprawdę spore wsparcie z planowaną pulą środków wynoszącą 8,5 miliarda euro. Osoby, które promują wykorzystanie tego wsparcia unijnego mają w związku z tym nadzieje na to, że polskie przedsiębiorstwa rzeczywiście staną się bardziej konkurencyjne i innowacyjne, a to nie pozostanie bez wpływu na gospodarkę postrzeganą jako całość.

Rozwój technologiczny firmy

PO IR to przede wszystkim sposób na wprowadzanie nowych technologii w naszej własnej firmie, dzięki czemu innowacyjny staje się nie tylko konkretny zakład pracy, ale również region i kraj. Niekiedy dysponujemy określonymi technologiami, a naszym problemem jest przede wszystkim to, że technologie te sprawiają wrażenie obcych dla wielu osób. Jeśli przedsiębiorstwo ma rozwijać się bazując na doświadczonych pracownikach, niezbędne staną się profesjonalne szkolenia, często obejmujące jedynie wąski zakres tematyczny.

Ich organizacja pochłania środki finansowe, te jednak można sobie zagwarantować korzystając z możliwości, jakie stwarza Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jego założenia nie powinny być nam zresztą obce, mamy bowiem do czynienia z kontynuacją bardzo ciepło przyjętego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tym razem do dyspozycji osób zainteresowanych znajduje się aż 4,5 miliardów euro, a część wspomnianej kwoty ma być spożytkowana właśnie na podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz podnoszenie jakości pracy i zwiększanie ich wydajności i efektywności. Mówiąc o ciekawych inicjatywach warto też wspomnieć o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

Zobacz również