Dofinansowanie i dotacje unijne 2014-2020 cz. I

Dofinansowanie z Unii Europejskiej i Dotacje Unijne - Perspektywa finansowa 2014-2020. Jeśli ktoś prowadzi mała firmę i chce się rozwijać na pewno może zacząć myśleć o środkach na rozwój, które będzie można uzyskiwać dzięki dotacją unijnym. Fundusze dają nam naprawdę duże możliwości i będą takim sposobem na pozyskanie pieniędzy, który sprawi, że nasza firma będzie rozwijać się prawidłowo.

Nowa perspektywa, która będzie obowiązywać w latach 2014-2020 to moment, w którym można na poważnie zainteresować się dofinansowaniami i zacząć starać się o ich uzyskiwanie dla swojej firmy. Inteligentny Rozwój W ramach nowej perspektywy zakłada się istotne wsparcie dla firm, które będą chciały pozyskiwać dotacje na jakieś działania związane z rozwojem. Tak zwany Inteligentny Rozwój ma być szczególnie promowany. W ramach nowego programu operacyjnego przedsiębiorcy będą mogli uzyskiwać finansowe wsparcie w zakresie badań i rozwoju.

Jeśli jakaś firma będzie w stanie zwiększać skutecznie swój potencjał-naukowo badawczy na pewno może oczekiwać na poważne finansowane wsparcie. Ten program to około 8,5 mld euro, które będzie rozdysponowane między wszystkich beneficjentów. Ta kwota ma wpływać na większa konkurencyjność i innowacyjność polskich firm i naszej gospodarki. W ten sposób można liczyć na to, że będzie rósł potencjał oraz PKB. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój W ramach unijnych funduszy mamy także możliwość szybkiego i łatwego pozyskiwania dofinansowania na szkolenia pracowników. Tego typu działania są mocno wspierane, ponieważ dąży się do tego, by przedsiębiorstwo miało zawsze doświadczonych specjalistów.

Jeśli chodzi o dostępne specjalistyczne szkolenia to są one realizowane w ramach programu Wiedza, Edukacja Rozwój, które ma zastąpić program Kapitał Ludzki. W sumie planuje się tutaj nieco ponad 4,5 mld euro na te właśnie programy. Część kwoty właśnie przeznaczona zostanie na takie działania, które będą budować kompetencje zawodowe pracowników oraz zwiększać mogą ich zawodowe kwalifikacje, by podnosić jakość pracy. Rozwój ludzki w ramach środków z UE jest także bardzo ważną kwestią, na którą w wielu przypadkach zwraca się uwagę i dlatego wydaje się, że tutaj można spokojnie starać się o środki.

Zobacz również