Program REFINE

REnewable FunctIoNal MatErial - Naukowcy zajmujący się materiałami szkoleniowymi dla zrównoważonego przemysłu polimerowego

"Przemysł tworzyw sztucznych stanowi około 23% całkowitej sprzedaży w europejskim przemyśle chemicznym, ale jest tradycyjnie mocno uzależniony od petrochemikaliów w zakresie surowców, dodatków i środków reakcji (rozpuszczalników). REFINE opracuje zrównoważone drogi do materiałów funkcjonalnych (zielone drogi) dla różnych zastosowań polimerów/plastików. Sieć będzie korzystać ze zintegrowanych podejść łączących zielone surowce, zieloną syntezę (biotechnologię) i zielone przetwarzanie. Zostanie to uzupełnione krytycznymi analizami cyklu życia i analizami porównawczymi dla użytkowników końcowych. Sieć zademonstruje te koncepcje poprzez ukierunkowanie na wybrane odpowiednie zastosowania przemysłowe, które są zasadniczo zależne od polimerów, takich jak zastosowania cienkowarstwowe (powłoki, środki higieny osobistej, itd.).

Jej wiodący eksperci w dziedzinie polimerów i materiałoznawstwa oraz biotechnologii z 6 instytucji akademickich i badawczych, 2 międzynarodowych przemysłowych użytkowników końcowych z różnych obszarów zastosowań (wydajne polimery i produkty higieny osobistej) oraz 1 MŚP będą korzystać ze zintegrowanych podejść łączących ekologiczne surowce, zieloną syntezę i ekologiczne przetwarzanie. Te trzy elementy będą systematycznie łączone w ramach podejścia opartego na łańcuchu wiedzy i uzupełniane poprzez krytyczne analizy cyklu życia przez MŚP posiadające szczególną wiedzę specjalistyczną w zakresie oceny procesów ekologicznych.

Sieć REFINE będzie szkolić nową generację badaczy materiałów, którzy są świadomi wpływu swojej pracy na środowisko i mogą stosować narzędzia zrównoważonego rozwoju na swoich przyszłych stanowiskach (badacze materiałów zrównoważonych). Pozytywnie wpłynie to na szanse zatrudnienia jej naukowców w przemyśle bioplastycznym z przewidywanym wzrostem o >25% do 2020 roku, dając im unikalną kombinację umiejętności poprzez szkolenia naukowe, przemysłowe i indywidualne na poziomie lokalnym i sieciowym.

REFINE opracuje zieloną technologię, która może być bezpośrednio zatwierdzona i zintegrowana przez przemysł, a tym samym prowadzić do bardziej ekologicznego i zrównoważonego społeczeństwa".

Koordynator:
Uniwersytet Miejski w Dublinie, IE

Partnerzy:

  • Croda International Plc, Wielka Brytania
  • DSM Ahead BV, NL
  • Szwajcarskie Federalne Laboratoria Badań i Testów Materiałowych, CH
  • EPEA Internationale Umweltforschung GmbH, DE
  • KTH Royal Institute of Technology, SE
  • SPRIN S.p.A., IT
  • Uniwersytet Techniczny w Eindhoven, NL
  • Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych, AT
  • Uniwersytet w Nottingham, Wielka Brytania
  • accelopment Schweiz AG, CH (organizacja partnerska)

Zobacz również