• Program NeoGel

  Multidyscyplinarne środowisko szkoleniowe dla inteligentnych bio-interaktywnych materiałów nowej generacji opartych na hydrożelach Inteligentne hydrożele resorbowalne będą odgrywać kluczową rolę w biomedycynie nowej generacji, na...

 • Program RISKSUR

  Zapewnienie nowej generacji metodologii i narzędzi dla efektywnych kosztowo systemów nadzoru zdrowia zwierząt opartych na ocenie ryzyka, z korzyścią dla producentów zwierząt gospodarskich, decydentów i konsumentów Ryzyko wystąpienia...

 • NEAT

  Tworzenie sieci w celu zwiększenia wykorzystania ekonomii w edukacji, badaniach i tworzeniu polityki w zakresie zdrowia zwierząt w Europie i poza nią Rośnie świadomość, a co za tym idzie zapotrzebowanie na zastosowanie ekonomii w...

 • RICHE - platforma i wykaz badań nad zdrowiem dzieci w Europie

  Komisja Europejska i inne agencje finansujące dokonują dużych inwestycji w badania nad zdrowiem dzieci. Stan zdrowia naszych dzieci jest zadowalający, ale istnieją poważne obawy, na przykład dotyczące otyłości, zdrowia psychicznego...

 • Program REFINE

  REnewable FunctIoNal MatErial - Naukowcy zajmujący się materiałami szkoleniowymi dla zrównoważonego przemysłu polimerowego "Przemysł tworzyw sztucznych stanowi około 23% całkowitej sprzedaży w europejskim przemyśle chemicznym, ale...

 • Dotacje w programach regionalnych i ogólnopolskich

  Dotacje w programach regionalnych i ogólnopolskich. jeśli chcemy spojrzeć w nieco prostszy sposób na finanse unijne w naszym kraju można powiedzieć, że dzieli się na szczeblu krajowym oraz regionalnym. Dotacje w krajowych programach są...

 • Dofinansowanie i dotacje unijne 2014-2020 cz. II

  Duże firmy mogą oczekiwać dofinansowania również w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który ma być kontynuacją tego programu, który był już znany w poprzedniej perspektywie. Głównym zadaniem ma być tym razem...

 • Dofinansowanie i dotacje unijne 2014-2020 cz. I

  Dofinansowanie z Unii Europejskiej i Dotacje Unijne - Perspektywa finansowa 2014-2020. Jeśli ktoś prowadzi mała firmę i chce się rozwijać na pewno może zacząć myśleć o środkach na rozwój, które będzie można uzyskiwać dzięki...