Program RISKSUR

Zapewnienie nowej generacji metodologii i narzędzi dla efektywnych kosztowo systemów nadzoru zdrowia zwierząt opartych na ocenie ryzyka, z korzyścią dla producentów zwierząt gospodarskich, decydentów i konsumentów

Ryzyko wystąpienia egzotycznych, nowych (pojawiających się), ponownie pojawiających się, jak również endemicznych chorób znacznie wzrosło, szczególnie z powodu globalizacji i intensyfikacji produkcji zwierzęcej. Chociaż powszechnie uznaje się potrzebę skutecznego nadzoru nad zdrowiem zwierząt w celu zarządzania takimi zagrożeniami, obecnie stosowane systemy nie wykorzystują w optymalny sposób ostatnich postępów w zakresie podejść epidemiologicznych, a inwestycje są ograniczane ze względu na znaczne redukcje budżetów finansowych w większości krajów. Ogólnym celem projektu RISKSUR jest opracowanie narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji w zakresie projektowania opłacalnych systemów nadzoru opartych na ocenie ryzyka, które uwzględniają najnowsze osiągnięcia w zakresie metodologii epidemiologicznej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie ram oceny dla projektów systemów nadzoru nad zdrowiem zwierząt w odniesieniu do trzech różnych celów nadzoru:

1) Wczesne wykrywanie chorób zwierząt,

2) Wykazanie braku chorób zwierząt oraz

3) Określenie częstotliwości występowania chorób i wykrywanie przypadków endemicznych chorób zwierząt.

Pytajnik

Metody i narzędzia do porównawczej oceny epidemiologicznej i ekonomicznej różnych projektów systemów nadzoru zostaną opracowane i udostępnione za pomocą internetowego narzędzia wspomagania decyzji. Projekt dostarczy decydentom takie zatwierdzone narzędzie dostosowane do ich potrzeb, które pozwoli na zaprojektowanie bardziej opłacalnego nadzoru nad zdrowiem zwierząt, a tym samym zmniejszy bezpośredni i pośredni wpływ chorób zwierząt na obywateli Europy. Nasi partnerzy reprezentują unikalne połączenie uznanej na arenie międzynarodowej wiedzy w zakresie metodologii nadzoru nad chorobami zwierząt i oceny ekonomicznej, jak również doświadczenia w realizacji programów nadzoru w różnych kontekstach społeczno-ekonomicznych z perspektywy krajowej i globalnej. Praktyczne wdrożenie narzędzi (IT) oraz transfer wiedzy poprzez szkolenia i inne działania prowadzone są przez cztery MŚP, które mają duże doświadczenie w przekładaniu wyników badań.

Zobacz również