Zwalczanie bezrobocia poprzez wzmacnianie umiejętności młodych ludzi w zakresie przedsiębiorczości społecznej, samozatrudnienia i aktywnej postawy oby

Niestety, Grecja od wielu lat ma najwyższą stopę bezrobocia w Europie - w 2016 roku wynosiła ona 23,26%. Jeszcze gorsza jest stopa bezrobocia wśród młodzieży, która wynosi 47,3%. Na niższym poziomie, ale nie bez znaczenia, kształtuje się stopa bezrobocia w innych krajach europejskich, np. we Włoszech - 37,8%. Oczywiście łatwo zauważyć, że wiele z nich to osoby, których wykształcenie nie jest na tyle wysokie, aby ułatwić im znalezienie pracy. Na szczęście jednak te wskaźniki mobilizują do działania wiele organizacji i uniwersytetów w całej Europie.

W ramach walki z tym zjawiskiem Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z partnerami z Litwy, Włoch, Polski i Anglii uczestniczy w europejskim projekcie "YOU. A.C.E. - Innovating Youth Work to Foster Youth Active Citizenship, (Social) Entrepreneurship and (Self-) Employability". Celem projektu jest umożliwienie młodym ludziom poszerzenia zakresu wiedzy i nabycia umiejętności w zakresie:

  • przedsiębiorczości społecznej
  • samozatrudnienia i tworzenia nowych firm
  • aktywnego obywatelstwa.

W tym celu zostanie stworzona strona internetowa zatytułowana "E.Y.E. LEARN", na której znajdą się filmy, w których młodzi ludzie z tych krajów opiszą swoje sukcesy w wyżej wymienionych sektorach, a także specjalna sekcja, która da odwiedzającym stronę możliwość bezpośredniej komunikacji z nimi za pośrednictwem forum. Ponadto zostaną przeprowadzone badania mające na celu określenie profilu społecznego i edukacyjnego oraz potrzeb osobistych i edukacyjnych grupy docelowej projektu. Na koniec zostaną stworzone materiały edukacyjne z wykorzystaniem metod uczenia się pozaformalnego oraz wydarzenia upowszechniające rezultaty projektu.

Począwszy od czwartku 9 listopada 2017 r., kiedy to w Wilnie na Litwie odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów, ten obiecujący projekt europejski pomoże w zwalczaniu bezrobocia wśród młodzieży.

Zobacz również