Dotacje Unijne

Programy

Program NeoGel

Multidyscyplinarne środowisko szkoleniowe dla inteligentnych bio-interaktywnych materiałów nowej generacji opartych na hydrożelach...

Program RISKSUR

Zapewnienie nowej generacji metodologii i narzędzi dla efektywnych kosztowo systemów nadzoru zdrowia zwierząt opartych na ocenie ryzyka, z...

NEAT

Tworzenie sieci w celu zwiększenia wykorzystania ekonomii w edukacji, badaniach i tworzeniu polityki w zakresie zdrowia zwierząt w Europie i poza...

Badania+Rozwój