Programy

NEAT

Tworzenie sieci w celu zwiększenia wykorzystania ekonomii w edukacji, badaniach i tworzeniu polityki w zakresie zdrowia zwierząt w Europie i poza...

Program REFINE

REnewable FunctIoNal MatErial - Naukowcy zajmujący się materiałami szkoleniowymi dla zrównoważonego przemysłu polimerowego "Przemysł...

Badania+Rozwój

Dotacje Unijne