Wzajemne uczenie się agencji innowacyjnych

Era szybko zmieniających się trendów i społeczeństwa wymaga od biznesu elastyczności i szybkiego wdrażania innowacji. Im bardziej będziesz innowacyjny, tym lepsze będą Twoje wyniki. Unia Europejska opracowała program "Horyzont 2020", który ma na celu pomoc przedsiębiorstwom w przetrwaniu i rozwoju w okresie kryzysu. W program ten zaangażowane są Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, które mają pomóc MŚP (małym i średnim przedsiębiorstwom) w prowadzeniu badań i wdrażaniu innowacji.

Forum Inno-Partnering

Każdy kraj posiada specjalne agencje innowacji i wsparcia, które opracowują specjalne programy pomagające poprawić wyniki MŚP. Unia Europejska ma zamiar skłonić te agencje do dzielenia się najlepszymi praktykami i współpracy w celu osiągnięcia lepszych wyników i większej skuteczności. Zorganizowano specjalne "Forum INNO-Partnering", które stworzyło listę wymagań wobec agencji innowacji i metodologii ich uczenia się. Chodziło o to, aby stworzyć dla takich europejskich agencji partnerski system badań, nauki i innowacji. Powinny one mieć możliwość swobodnej wymiany informacji i powinny ściśle współpracować ze sobą. Forum INNO-Partnering przygotowało dwie główne metodologie uczenia się dla tych agencji: system peer review oparty na metodologii EFQM oraz metodologię "twinning+". Agencje wsparcia innowacji, które wezmą udział w tym programie, otrzymają dodatkowe przywileje. Zakłada się, że zostanie stworzone specjalne środowisko do nauki, a agencje innowacyjne chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami, najlepszymi praktykami i różnymi pomysłami. Będą miały również okazję do przedyskutowania nowych trendów i swoich obserwacji z kolegami z różnych krajów. Jedna agencja może mieć jakieś problemy, a inna może jej pomóc. Dodatkowo granty będą motywować agencje do udziału w tym programie.

Oczekiwania wobec programu "Horyzont 2020

Twórcy programu "Horyzont 2020" oraz "INNO-Partnering Forum" oczekują, że z czasem coraz więcej agencji zaangażuje się w projekt i podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom. Mają one wnieść znaczący wkład w rozwój i przetrwanie tych firm w czasach kryzysu. Agencje te będą również pomagać we wdrażaniu innowacji w europejskich przedsiębiorstwach, co uczyni je bardziej wydajnymi, produktywnymi i pomoże im dostosować się do najnowszych światowych trendów. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Unii Europejskiej.

Zobacz również