NCBiR: Szybka ścieżka - Projekty B+R przedsiębiorstw

Badania przemysłowe oraz rozwojowe w ramach szybkiej ścieżki. Celem nowego działania będzie doprowadzenie do większej innowacyjności naszych przedsiębiorstw, dzięki temu że wykorzystywać będzie można działania badawcze i rozwojowe w ramach prowadzonej działalności. To kontynuacja programu, który prowadzony był w ramach działania Innowacyjna gospodarka.

NCBR to pierwsza w naszym kraju publiczna instytucja, która wprowadziła rynkowy system wsparcia, który ma zmniejszać ilość formalności do minimum, tak by skracać czas oczekiwania na decyzję po złożeniu dokumentów. W sumie udało się dość szybko przeprowadzić pierwsze projekty i dofinansowanie w ramach nowatorskiej formuły zostało przygotowane dla około 115 projektów z zakresu wysokich technologii.

Adresatami konkursów w ramach szybkiej ścieżki są te firmy, które spełniają kryteria dla małych i średnich firm. Można ubiegać się o dofinansowanie do projektów, które odnoszą się do badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad wszelkimi rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które mają służyć stałemu rozwojowi prowadzonej działalności. Wzmacnia się również konkurencyjność tych podmiotów.

W nowej perspektywie finansowej, która się pojawiła alokacja, która jest szacowana na prawie 2 mld euro. NCBR planuje uruchamianie w ramach tych środków specjalnych konkursów, które będą dopasowywane do konkretnych przedsiębiorców jak i też do nowych start-upów. Kwota jaka jest przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej, to w sumie 1600 000 000 zł w tym: dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 140 000 000 zł; dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 1 460 000 000 zł. Poziom i wysokość wsparcia: Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to aż 2 mln złotych, dlatego realizowany projekt musi mieć poważny charakter.

Ten program jest realizowany dla przedsiębiorstw z dużym pomysłem inwestycyjnym. Maksymalna wartość dofinansowania, o jakie będzie można się starać to 20 mln albo 15 mln euro w zależności od tego jaki projekt konkretnie przedstawiamy i jakich kosztów kwalifikowanych będzie on dotyczył. Dlatego każdy przypadek musi być indywidualnie rozpatrzony.

Zobacz również