Fundusze unijne: Dokąd po pieniądze na rozwój firm cz. I

Fundusze na infrastrukturę czy rozwój firmy i nowoczesne technologie można będzie pozyskać z Unii Europejskiej, jeśli tylko posiada się ku temu odpowiedni projekt. Na takie wsparcie liczyć mogą różni przedsiębiorcy. Pojawia się jednak pytanie skąd i na co można uzyskać takie wsparcie?

Obecnie mamy około 82 mld euro w perspektywie unijnej na przedsięwzięcia rozwojowe. To rzeczywiście naprawdę ogrom pieniędzy. Odkąd Polska weszła do Unii w sumie udało się podpisać około 200 tysięcy umów na wsparcie rozwojowych projektów. Fundusze Europejskie są obecnie tak kształtowane, że ich najważniejszym celem będzie rozwój przedsiębiorczości oraz innowacyjności w ramach polskiej gospodarki. Jednocześnie będzie trzeba zachowywać zasady zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorcy, którzy chcą zaangażować się w projekty mogą liczyć na duże pieniądze, tylko trzeba wiedzieć, gdzie się o nie starać.

Wszystkie pieniądze, które przeznacza się na dotacje dostępne są w ramach specjalnych programów operacyjnych. W sumie mamy pięć krajowych oraz 16 regionalnych projektów, które są obecnie realizowane i można tam szukać funduszy. Każde województwo ma także swoje programy, które samo będzie wdrażać i przygotowywać, dlatego te warunki jakie obecnie się pojawiają mogą być zróżnicowane i zależeć od wielu czynników. Jeśli chodzi o te krajowe programy realizuje się obecnie: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa i Polska Wschodnia. 

Jak odnaleźć się w gąszczu nowych możliwości? Tak naprawdę nie musimy się decydować na analizowanie wszystkich projektów na własną rękę. Tak naprawdę każdy projekt ma swoje formy, które trzeba wziąć pod uwagę. Szukając czegoś dla małych firm można szukać w programach regionalnych prowadzonych przez województwa. W przypadku krajowych programów stawia się raczej na duże inwestycje. W programach regionalnych patrzy się także na kwestie związane bezpośrednio ze specyfiką danego terenu i to również może mieć znaczenie i ułatwi nam walkę o dotacje. Programy krajowe takich warunków nie biorą pod uwagę i raczej stawiają na innowacyjność w całym kraju i jej podnoszenie.

Zobacz również