RICHE - platforma i wykaz badań nad zdrowiem dzieci w Europie

Komisja Europejska i inne agencje finansujące dokonują dużych inwestycji w badania nad zdrowiem dzieci. Stan zdrowia naszych dzieci jest zadowalający, ale istnieją poważne obawy, na przykład dotyczące otyłości, zdrowia psychicznego, nadużywania alkoholu i seksualności. Wiemy, że istnieją silne powiązania między zdrowiem młodych ludzi a ich integracją społeczną i poziomem wykształcenia. Naszym celem jest stworzenie trwałej sieci naukowców, fundatorów, decydentów, zwolenników i młodych ludzi w Europie, aby wspierać współpracę w rozwijaniu przyszłości badań nad zdrowiem dzieci. Opracujemy wykaz badań i raporty dotyczące luk w badaniach oraz mapy drogowe dla przyszłych badań. Nasza koordynacja ustanowi jedyną w swoim rodzaju, otwartą, wielojęzyczną platformę dla badań nad zdrowiem dzieci. Obejmie ona pełną wielodyscyplinarną różnorodność badań europejskich, przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu fragmentacji poprzez uwidocznienie poszczególnych części oraz wspieranie wielojęzycznego wkładu i wyszukiwania. Opracujemy formalne procesy wyszukiwania luk w badaniach oraz tworzenia map drogowych. Wykorzystamy je do znalezienia aktualnych luk i sporządzenia map drogowych na przyszłość, w tym w zakresie niezbędnych zdolności badawczych. Będziemy promować naszą pracę i jej wyniki podczas serii spotkań otwartych dla naukowców i innych zainteresowanych stron. Nasze konsorcjum to wielodyscyplinarny zespół, posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu innowacyjnych badań nad zdrowiem dzieci w Europie, w opracowywaniu i realizacji strategii zdrowia dzieci na poziomie krajowym i europejskim. Ta mieszanka umiejętności i doświadczeń daje nam unikalną perspektywę na problemy strategiczne na poziomie europejskim. Mamy grupę ekspertów, w skład której wchodzą młodzi ludzie, rzecznicy i naukowcy, którzy będą nas wspierać. RICHE będzie wspierać rozwój i wdrażanie strategii badań nad zdrowiem dzieci oraz wykorzystanie dowodów naukowych w działaniach na rzecz zdrowia dzieci. To z kolei przyczyni się do wsparcia innowacyjnych badań, poprawy polityki społecznej wobec dzieci, a tym samym do poprawy jakości życia europejskich dzieci.

Koordynator:
Dublin City University, IE

Partnerzy:

 • Burlo Garofolo, IT
 • Egészség Monitor, HU
 • Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, NL
 • Nasjonalt Folkehelseinstitut, NO
 • Faculdade de Motricidade Humana, PT
 • The Health Research Board, IE
 • Imperial College of Science, Technology and Medicine, UK
 • Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, IT
 • Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, SI
 • Uniwersytet Johannesa Keplera w Linzu, AT
 • Nordiska högskolan för folkhälso-vetenskap, SE
 • Open Applications Consulting Ltd, IE
 • Uniwersytet Reykjavik, IS
 • Sosiaali- ja terveysalan tutkimusja kehittämiskeskus, FI
 • Tervise Arengu Instituut, EE
 • Uniwersytet Masarykova Univerzita, CZ
 • Uniwersytet w Edynburgu, UK
 • Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, DE
 • Uniwersytet Newcastle upon Tyne, UK
 • Universitatea Babes Bolyai, RO
 • Universiteit Maastricht, NL

Zobacz również