Dotacje Unijne: nowe konkursy w 2016 roku, cz. I

W ramach nowej unijnej perspektywy mamy dla naszego kraju ponad 80 mld euro do rozdysponowania. Większość środków przeznaczonych będzie na programy operacyjne, które dzielić można na krajowe oraz regionalne projekty. Przedsiębiorcy już mogą składać swoje wnioski o dofinansowanie między innymi w pracach B+R.

To właśnie tego typu działania badawczo-rozwojowe są priorytetem w UE i można oczekiwać, że tym razem również będą one wspierane. Konkurs, który był już realizowany pozwalał na rozdysponowanie środków w ramach tych firm w naszym kraju, które będą się charakteryzować innowacyjnością i zaproponują nowoczesne rozwiązania. Kluczową sprawą było właśnie przedstawienie swojego pomysłu na innowacyjny rozwój. Każdy kto był w stanie przygotować taki projekt oczekiwać mógł walki o środki, które przeznaczone były w zdecydowanej większości na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wnioski można było składać już w 2015 roku.

Centrum badań i rozwoju, które było organizatorem konkursu podkreśliło, że dał on szansę dla wielu firm. W sumie zgłosiły się aż 122 firmy starające się o uzyskanie wsparcia. Łączna kwota przekroczyła te środki, które były na ten konkurs przeznaczone, dlatego nie wszystkie podmioty mogły oczekiwać na uzyskanie dofinansowania. Co przedsiębiorcy mogą zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania? Przede wszystkim wszystkie prace związane z przygotowywaniem wniosku powinno się rozpocząć zdecydowanie wcześniej. Najczęściej brakuje czasu na skompletowanie potrzebnych informacji, gdy zaczniemy brać się za dany wniosek zbyt późno.

Właśnie dlatego przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym, że jeśli mają dobry pomysł na innowacyjny rozwój swojej firmy, to muszą o środki finansowe starać się zdecydowanie wcześniej. Przygotowanie udanego wniosku będzie wymagające i jeśli nie będziemy w stanie się tym dobrze zająć to pieniądze mogą nam niestety umknąć. Celem programów jest doprowadzenie do powstania nowych rynków aktywności, dlatego można oczekiwać, że będą brane pod uwagę przede wszystkim konkretne specjalności, które odnoszą się do danych projektów. Tak aktualizowana lista specjalności do 2020 roku ma gwarantować wsparcie dla konkretnych firm, które rozwijają się w określonych branżach.

Zobacz również