Elastyczne umowy dla krajów partnerskich UE w programie Horyzont Europa

Bardziej elastyczne warunki wejścia dla krajów zagranicznych zaoferuje Unia Europejska, podczas największych nadchodzących ram finansowych Europy - Horyzont Europa. Program będzie realizowany przez siedem lat, od 2021 do 2028 roku i zapewni nowe możliwości dla innowacyjnych działań w zakresie badań i rozwoju.

Powszechne jest, że udział podmiotów zewnętrznych jest aktywną częścią unijnych programów badawczo-rozwojowych. Oferta ''elastycznych warunków'' jest jednak czymś innym. Według zapowiedzi UE, warunki te pozwolą krajom zagranicznym uczestniczyć w programach unijnych na takich samych zasadach i warunkach, jak każdy inny kraj członkowski UE.

Zmiany które przejdą do historii

Jest to bardzo innowacyjna i przełomowa zmiana , ponieważ pozwoli na poszerzenie grona partnerów oraz znacznie bardziej zwinne i podniebne programy badawcze. W związku z tym wiele krajów wykazało szczególne zainteresowanie tymi zmianami, które pozwolą im na znacznie aktywniejszą rolę w badawczych programach unijnych.

Mimo, że taki kierunek działań przyjmie UE w odniesieniu do programu Horyzont Europa, nie padły jeszcze żadne oficjalne zapowiedzi. Zainteresowane kraje są gotowe i czekają na rozpoczęcie negocjacji . W tej chwili UE wciąż prowadzi wstępne rozmowy.

Dyskusje te ujawniły potrzebę powołania osoby, która będzie zarządzała tymi wszystkimi negocjacjami. Dlatego też, zgodnie z zarządzeniem komisji, osoba zajmująca to stanowisko dyplomatyczne, która będzie miała rangę dyrektora zarządzającego, będzie odpowiedzialna za zajmowanie się wszystkimi możliwymi współpracami. W przypadku tego pierwszego wysiłku każda współpraca będzie inna. Będzie to zależało od danej sprawy. Osoba, która będzie odpowiedzialna za to stanowisko nie została jeszcze wybrana.

Silni potencjalni kandydaci osiągają liczbę 30

Oczekuje się, że około 30 krajów poprosi o udział w tych negocjacjach. Niektóre z najbardziej obiecujących kandydatów to Szwajcaria i Norwegia , a także Kanada, Argentyna, Japonia i RPA.

Celem tych nowych warunków będzie zacieśnienie współpracy między Europą a niektórymi najbogatszymi krajami świata, co zaowocuje promowaniem działań w zakresie badań i rozwoju na obszarze europejskim i wzmocni konkurencyjność Europy w dziedzinie nauki i technologii. Zadanie to okazuje się jednak jeszcze trudniejsze.

Po zakończeniu negocjacji będziemy mieli znacznie jaśniejszy obraz różnych form współpracy, które będą tworzone pomiędzy krajami członkowskimi UE a krajami partnerskimi. Należy pamiętać, że budżet przeznaczony w programie Horyzont 2020 został przekazany przede wszystkim na działania badawczo-rozwojowe w celach naukowych, które były prowadzone we współpracy z sąsiednimi krajami partnerskimi.

Rezultat jest wciąż nieznany. Nie ma rzetelnych informacji, które dałyby nam pogląd na temat negocjacji. Nadal nie ustalono, które kraje będą objęte nowymi warunkami, a dla których warunki pozostaną takie, jakie są. Chociaż proces ten jest rzeczywiście bardzo trudny, to wydaje się być bardzo obiecujący dla wszystkich działań badawczo-rozwojowych, które zostaną podjęte w ciągu 7 lat obowiązywania ram finansowych programu Horyzont Europa!

Zobacz również