Jak UE wspiera zakładanie i rozwój firm?

Trudno myśleć o rozkręceni u własnej firmy w sytuacji, w której brakuje nam finansowania zewnętrznego. Nie oznacza to jednak, że jego zdobycie nie jest możliwe, a jednym ze źródeł, którym warto się zainteresować wydają się być dotacje przyznawane przez UE.

Własny biznes to obecnie rozwiązanie, ku któremu skłania się coraz większa grupa młodych ludzi, zwłaszcza tych, którym trudno jest znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Mówimy o sposobie na realizację własnych pomysłów. Co ciekawe, nie jest to wcale jedyna grupa, która skłania się ku takiemu rozwiązaniu, tendencja wzrostowa jest więc łatwa do dostrzeżenia w bardzo zróżnicowanych grupach wiekowych.

Nasi rodacy stawiają między innymi na samozatrudnienie, a dane Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają, że w samym tylko listopadzie ubiegłego roku w Polsce pojawiło się niemal 17 tysięcy nowych przedsiębiorstw. Finansowanie zewnętrzne nie ogranicza się już przy tym do kredytów bankowych, crowdfundingu, funduszy inwestycyjnych oraz wsparcia aniołów biznesu, ciekawym i bezpiecznym rozwiązaniem wydają się bowiem również dotacje unijne. Obecnie ich źródłem jest tak zwana perspektywa na lata 2014-2020, a same dotacje są możliwe do uzyskania w ramach grupy różnorodnych programów.

Osoby, które myślą o założeniu firmy na obszarze wiejskim, mogą myśleć o środkach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jeśli jesteśmy mieszkańcami miast, wsparciem są Regionalne Programy Operacyjne przygotowane indywidualnie dla każdego z polskich województw. Ciekawe rozwiązania czekają też na osoby z inicjatywami z potencjałem na innowacyjną technologię, usługę albo projekt, w ich przypadku bowiem pieniędzy dostarcza Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Tradycyjnie już na szczególne wsparcie mogą liczyć mieszkańcy Polski Wschodniej, ci bowiem mogą starać się o dotacje w ramach szczegółowych programów przygotowanych z myślą o tym regionie. UE daje przedsiębiorcom wiele możliwości uzyskania wsparcia finansowego przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją jakiekolwiek ograniczenia i dobrze jest zdawać sobie z nich sprawę. Warto więc wspomnieć nie tylko o zamiarze założenia firmy, ale i solidnym, wiarygodnym biznesplanie opracowanym przez wnioskodawcę.

Zobacz również