Umiejętności miękkie: Znaczenie i obecna sytuacja w kształceniu i szkoleniu zawodowym - analiza potrzeb.

Cechy pracowników, które można kształcić i szkolić, są niezwykle istotne, ponieważ przyczyniają się do rozwoju osobistego pracowników, a tym samym zwiększają ich wydajność pracy. W większości zawodów warunkiem koniecznym jest posiadanie przez osoby w nich pracujące określonych zdolności, które pozwalają im wykonywać daną pracę. Zdolności te są znane jako umiejętności twarde lub techniczne. Aby nauczyć się i nabyć te konkretne umiejętności, ludzie zazwyczaj rejestrują się w programie edukacyjnym, w ramach którego otrzymują nauczanie i instrukcje w klasie, a także szkolenie praktyczne i zawodowe. Jednak oprócz kwalifikacji akademickich wymaganych przez pracodawców, innym kluczowym elementem branym pod uwagę przez agencje rekrutacyjne są tzw. umiejętności miękkie. Te "miękkie" lub "nieakademickie" umiejętności są obecnie kluczem do sukcesu, który robi różnicę. Ale o co dokładnie chodzi?

Co to są umiejętności miękkie?

Umiejętności miękkie to termin zwykle używany przez doradców zawodowych i pracodawców do opisania niezbędnych i podstawowych umiejętności osobistych i społecznych, które ludzie muszą posiadać, aby wykonywać większość zawodów. Umiejętności miękkie to cechy osobiste i wyjątkowe umiejętności, które każdy z nas posiada. Cechy te nie mają nic wspólnego z wiedzą, jaką ktoś posiada na temat konkretnych zagadnień. Są to umiejętności osobiste, które jednak są wymagane na większości stanowisk zawodowych. Ogólnie rzecz biorąc, obejmują nasze postawy, nawyki osobiste i zachowania interpersonalne. Umiejętności miękkie są związane z rozwojem samej osobowości i nie są łatwo mierzalne, lecz oceniane jakościowo. Ponadto są one znacznie mniej namacalne niż umiejętności twarde czy techniczne, a wręcz przeciwnie - ludzie nie uczą się ich, zapisując się na program szkoleniowy.

Dlaczego są one tak ważne?

W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z dużą liczbą kandydatów z dobrym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Przedsiębiorstwa poszukują więc osób, które potrafią dokonać zmian, zapewnić przewagę komparatywną, zwłaszcza w czasach spowolnienia gospodarczego, mają smykałkę do interesów oraz innowacyjne i nowatorskie pomysły. Umiejętności miękkie pomagają nam wykonywać naszą pracę. Pozwalają one:

 • Pozwalają skutecznie i efektywnie wykorzystywać umiejętności i wiedzę techniczną.
 • Poprawiają sposób, w jaki kontaktujemy się z szefami, współpracownikami i klientami.
 • Pozwalają nam wykonywać pracę na czas. Wpływają na to, jak czujemy się w naszej pracy i jak postrzegają nas inni.
 • Umożliwiają nam budowanie konstruktywnych relacji zawodowych z innymi oraz bycie konstruktywnym i pomocnym pracownikiem.
 • Tworzą skuteczną komunikację i pozytywne podejście do pracy, a także efektywne działanie w miejscu pracy.
 • Obejmuje zarządzanie sobą i swoimi relacjami z innymi ludźmi, czyli zarządzanie relacjami międzyludzkimi.
 • Zapewnienie zdolności do komunikowania się, nawiązywania kontaktów i nawiązywania kontaktów towarzyskich z innymi ludźmi.

Przykłady umiejętności miękkich

Najważniejszymi umiejętnościami miękkimi są:

 • Umiejętności organizacyjne
 • Komunikacja i umiejętności interpersonalne
 • Kreatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Rozwiązywanie problemów i myślenie krytyczne
 • zdolności przywódcze
 • Umiejętność zarządzania czasem

Obecna sytuacja w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Instytucje edukacyjne na całym świecie zdały sobie sprawę z pilnej potrzeby przygotowania swoich uczniów do życia w złożonym i niepewnym społeczeństwie oraz na konkurencyjnym rynku pracy. Przyjęły do wiadomości, że umiejętności miękkie są istotnym przywilejem przyszłych pracowników, choć nadal panuje duże zamieszanie co do tego, jak umiejętności miękkie powinny być definiowane i wdrażane. Pracodawcy zaczęli przedkładać umiejętności behawioralne nad techniczne, a osoby posiadające odpowiednie umiejętności miękkie są preferowane nad te, które być może mają więcej umiejętności technicznych. Staje się więc jasne, że należy skupić się nie tylko na nauczaniu umiejętności technicznych, ale także na uczeniu młodych ludzi, jak terminowo prezentować swoje umiejętności, jak pracować w zespole i współpracować oraz jak nadzorować swoje umiejętności.

System kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) koncentruje się na umiejętnościach praktycznych i osobistych, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał młodych ludzi w zakresie zatrudnienia. Przygotowuje ono ludzi do wykonywania określonych zawodów, rzemiosł i kariery zawodowej na różnych poziomach, począwszy od zawodu, rzemiosła, technika, aż po wysokie stanowisko zawodowe w wielu różnych zawodach. Podnosi także jakość szkolenia (szkolenie wstępne i doskonalenie zawodowe) i ma na celu zdobycie wykształcenia bardziej odpowiadającego potrzebom rynku pracy.

Dlatego niezwykle ważne są praktyki dydaktyczne dotyczące rozwijania umiejętności miękkich u osób korzystających z kształcenia i szkolenia zawodowego, które wchodzą na rynek pracy. W przypadku obecnych dorosłych pracowników, którzy mają specyficzne potrzeby edukacyjne, konieczne może być także nauczanie tych umiejętności oddzielnie od umiejętności technicznych. Umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, współpraca i zarządzanie czasem, są kluczowymi elementami skutecznego pracownika.

Można też zapoznać się z raportem "EVASKILLS: Ocena umiejętności miękkich bezrobotnej młodzieży", związanym z oceną umiejętności miękkich...!

Zobacz również