A co z przestrzeniami coworkingowymi?

Świat biznesu szybko się zmienia. Na długo przed kryzysem gospodarczym w 2008 roku tradycyjne, stabilne zatrudnienie w dużych, hierarchicznie zorganizowanych organizacjach, wraz ze standardowym 40-godzinnym tygodniem pracy, zaczęły ustępować miejsca nowym sposobom organizowania pracy przez osoby indywidualne, małe firmy, a także duże przedsiębiorstwa. Jednym z głównych motorów tych zmian było pojawienie się outsourcingu. Rosnący w ostatnich dziesięcioleciach outsourcing oraz znaczące ulepszenia i postępy w dziedzinie nowych technologii zmieniły świat pracy i doprowadziły do upadku klasycznego stosunku pracy.

Dokładniej mówiąc, 15% siły roboczej, która jest klasyfikowana jako niezależni wykonawcy, to w dużej części wysoko wykształceni niezależni profesjonaliści z branży technicznej i kreatywnej, którzy stanowią trzon rozwijającej się gospodarki opartej na wiedzy.

Starają się oni pracować w sposób elastyczny, poszukują miejsc pracy, z których korzystają inne kreatywne osoby samozatrudnione, rozumieją wartość tworzenia sieci społecznych i siłę, jaką daje współpraca.

W rezultacie jedną z ostatnich inicjatyw, która zyskała ogromną uwagę, jest rozwój coworkingu i nowej infrastruktury przestrzeni coworkingowych.

Pytanie, które można by postawić, brzmi: co jest takiego wyjątkowego w obcych sobie ludziach pracujących razem w tej samej przestrzeni roboczej?

Odpowiedź nie może być inna niż ta, że przestrzenie coworkingowe to tętniąca życiem społeczność dzielenia się i współpracy, która jest tak bardzo pożądana przez klasę kreatywną.

Przedstawmy więc proponowaną definicję tego pojęcia według programu MED "COWORKMED - Social Innovation Research on Coworking Clusters".

"Przestrzeń coworkingowa to przestrzeń fizyczna, której celem jest budowanie i wdrażanie dynamicznej społeczności użytkowników dzielących skłonność do rozwijania współpracy, otwartości i trwałych relacji. Przestrzenie coworkingowe są aktywnie zarządzane w celu promowania tych celów, również poprzez organizowanie wydarzeń i działań wspierających wzajemne uczenie się i wymianę oraz poprzez rozwijanie nowych typologii funkcjonalnych i interakcji z innymi usługami lub ośrodkami".

Przypadek Grecji

Przestrzenie coworkingowe wyrastają jak stokrotki. Ze względu na spowolnienie greckiej gospodarki przestrzenie coworkingowe oferują lepsze zachęty dla startupów, osób indywidualnych i firm, które chcą spotkać się z innymi, podobnie myślącymi i kreatywnymi ludźmi. Jest to szczególnie widoczne w Atenach, które szybko stają się znane jako najbardziej rozwinięte centrum startupów w Grecji. Dlatego też większość przestrzeni coworkingowych znajduje się w Atenach, ze względu na większą populację i obecność większych firm. Coworking jest związany ze społecznością startupów i ogólnie z działalnością przedsiębiorczą. Istniejące przestrzenie coworkingowe są zakładane głównie przez lokalnych przedsiębiorców, a ich specjalizacja odnosi się do wiedzy specjalistycznej operatorów i klastrów wiedzy specjalistycznej w regionie (np. osób pracujących w sektorze ICT).

Czy istnieje jakaś wartość dodana?

Przestrzenie coworkingowe powstają każdego dnia, a niektóre z ich zalet są wystarczająco oczywiste. Przede wszystkim profesjonalna, zintegrowana przestrzeń coworkingowa zapewnia biura z biurkami, sale konferencyjne, sale seminaryjne, warsztat i miejsce na imprezy. Wiele przestrzeni coworkingowych może również świadczyć takie usługi, jak sprzęt IT, drukarki 3D, Wi-Fi, projektory HD, studia nagrań, prototypowanie, porady prawne i konsultacje dotyczące finansowania.

Społeczność zyskuje dzięki przestrzeniom coworkingowym, ponieważ zapewniają one kreatywne, innowacyjne rozwiązania, wspierają grupy wrażliwe, ponieważ ruch coworkingowy wydaje się dobrą okazją do rozwiązania problemu bezrobocia wśród młodzieży i nie tylko, zachęcają do przedsiębiorczości, rozwoju dzielnic miast, samozatrudnienia i innych synergii. Ponadto najistotniejszymi czynnikami przyciągającymi współpracowników są interakcje, relacje biznesowe i społeczne, możliwości ciągłego uczenia się, wspieranie innowacji i współpracy, zwiększanie kreatywności, rozwój sieci, w której osoby indywidualne i startupy mogą dzielić się wiedzą i różnymi aspektami. Mogą one promować nowe pomysły i wprowadzać na rynek nowe produkty. Mogą także rozwijać mentoring pomiędzy doświadczonymi przedsiębiorcami i startupami. Co więcej, bardzo ważnym czynnikiem jest niski koszt takiej profesjonalnej przestrzeni roboczej, która oferuje współpracownikom przystępność cenową.

Jednak greccy ustawodawcy nie uznali koncepcji coworkingu. W rzeczywistości w Grecji nie ma żadnych formalnych regulacji prawnych dotyczących przestrzeni coworkingowych, a kroki biurokratyczne związane z otwarciem przestrzeni coworkingowej lub działalnością organizowaną i/lub prowadzoną przez przestrzenie coworkingowe nie są jasne i zrozumiałe. Brak regulacji nie pomaga w działalności coworkingowej i skłania coworkerów i przedsiębiorców do samoorganizacji.

Wreszcie, model coworkingu może mieć potencjał, aby stać się wystarczająco dobrym modelem współpracy pomiędzy wszystkimi sektorami społeczeństwa i innowacji. W przyszłości usprawnieniem będzie uproszczenie funkcjonowania przestrzeni coworkingowych i stworzenie zachęt dla freelancerów, pracowników zdalnych, osób indywidualnych, startupów i małych firm do korzystania z nich. Z tego powodu należy opracować i wdrożyć politykę publiczną dotyczącą działań związanych ze współpracą, która zapewni zachęty ekonomiczne do korzystania z przestrzeni coworkingowych, poda konkretne definicje i opracuje ramy prawne dla nowych firm zakładanych w przestrzeniach coworkingowych.

Zobacz również