ZERO COERCION | Testy pilotażowe programu szkoleniowego

Partnerstwo w ramach projektu ZERO COERCION pomyślnie przeprowadziło testy pilotażowe programu szkoleniowego dotyczącego radzenia sobie z kryzysem u osób ze schizofrenią w środowisku domowym w okresie letnim 2021 roku.

Adresatami tego programu szkoleniowego były osoby z problemami zdrowia psychicznego, ich bliscy oraz profesjonaliści z dziedziny zdrowia psychicznego.

Na końcowym spotkaniu międzynarodowym, które odbyło się w Internecie w październiku 2021 roku, wszyscy partnerzy podzielili się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami na temat wyników testów pilotażowych i informacji zwrotnych otrzymanych przez uczestników. Z ogólnego punktu widzenia wszyscy uczestnicy szkolenia byli bardzo zadowoleni z umiejętności nabytych podczas sesji. Należy również zauważyć, że osoby cierpiące na schizofrenię przekazały, że najbardziej interesujące dla nich były następujące tematy

TEMAT 1 - dotyczący "praw osób prawa osóbchorych na schizofrenię"; oraz,

TEMAT 4 - "Narzędzia ograniczające stosowanie środków przymusu w domu". wdomu".

Temat 4 znalazł się wśród faworytów także wśród profesjonalistów, a krewni przyznali, że uznali za bardziej użyteczne niż trzeci temat Strategie pozwalające uniknąć stosowania środków przymusu w środowisku domowym , ponieważ opracowane materiały dostarczyły istotnych informacji o tym, jak reagować w sytuacjach kryzysowych i wskazały najlepsze metody wsparcia, jakie można zaoferować osobie cierpiącej na schizofrenię.

W procesie uczestniczyły wszystkie kraje partnerskie. Przeprowadzono 6 testów pilotażowych w Hiszpanii, Grecji, Rumunii, Estonii, na Litwie i w Słowenii, a ich wyniki nie różniły się zbytnio między krajami.

Konsorcjum było bardzo zadowolone z poziomu akceptacji opracowanych materiałów, ponieważ problemy ze zdrowiem psychicznym stanowią ogromne wyzwanie dla osób cierpiących na nie oraz ich otoczenia, dlatego też przywiązywano szczególną wagę do stworzenia wysokiej jakości materiałów dotyczących tak delikatnej kwestii.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi materiałami, rejestrując się na platformie połączonej z naszą stroną internetową ZERO WSPÓŁPRACY.

Zobacz również