W jaki sposób wrażliwość kulturowa zwiększa atrakcyjność firmy dla potencjalnych interesariuszy

Wydaje się, że główny nurt społeczeństwa bardziej niż kiedykolwiek dba o wrażliwość kulturową. Przeciętni millenialsi codziennie głosują swoimi pieniędzmi i szukają wsparcia dla firm, które uosabiają ich ideały. W dobie rosnącej własności publicznej korporacji, wrażliwość kulturowa jest ważna dla utrzymania pozytywnej reputacji.

Jednak współczesny przemysł i korporacje wywodzą się z długiej tradycji nagradzania przywilejów. Na przykład nawet współczesna medycyna jest męskim światem, choć podobno jest to branża zbudowana na pomaganiu wszystkim ludziom. Jednak w czasach, gdy sytuacja zaczyna się odwracać na wielką skalę, świadomość kulturowa staje się kluczowa dla przetrwania biznesu.

Standardowe metody prowadzenia biznesu w przeszłości tłumiły marginalizację, a teraz są mniej akceptowane. Wrażliwość kulturowa i przyjmowanie różnorodności mają kluczowe znaczenie dla długowieczności firmy. Potencjalni interesariusze, zwłaszcza ci młodsi, są bardziej skłonni przylgnąć do firmy, jeśli wspiera ona te same ideały. Aby jednak firma mogła naprawdę skorzystać z wrażliwości kulturowej, musi to robić ze szczerością. Można to osiągnąć poprzez politykę, przywództwo i budowanie wrażliwego środowiska pracy.

Wprowadzanie polityki świadomej kulturowo

Łączenie różnych wartości kulturowych pobudza innowacyjność i ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności Europy na rynku międzynarodowym. Świadome kulturowo środowiska pracy są w stanie dotrzeć ze swoimi pomysłami do znacznie szerszego grona odbiorców dzięki Jednolitemu Rynkowi Cyfrowemu.

Oczywiście jednolity rynek cyfrowy nie obył się bez komplikacji prawnych, ale po usunięciu wszystkich błędów przedsiębiorstwa będą mogły prowadzić działalność na poziomie kontynentalnym, a nie krajowym. Teoretycznie, jeśli cel i sposób myślenia firmy są etyczne, to jej popularność będzie rosła, równolegle do tej zmiany technologicznej.

Jednak polityka to wciąż za mało bez autentycznych działań wewnątrz organizacji. Jak mówi stare powiedzenie: "co co wchodzi, musi wyjść". Jeśli organizacja nadal stosuje praktyki, które zaniedbuje marginalizowane społeczności, może to zaszkodzić jej reputacji.

Zatrudnianie liderów inteligentnych emocjonalnie

Kluczowym elementem zdolności firmy do przyjmowania wrażliwości kulturowej jest jej zdolność do empatii. W przeszłości w korporacjach panowała postawa "biznes to biznes". "To sprawiało, że liderzy byli obojętni na osobiste potrzeby swoich pracowników.

Odkryliśmy jednak, że inteligencja kulturowa i inteligencja emocjonalna idą ze sobą w parze. Wymagają one od liderów, którzy słuchają pracowników i starają się, aby ludzie czuli się mile widziani. Tacy liderzy panują nad własnymi emocjami i potrafią poruszać się w zróżnicowanym środowisku pracy.

Pracodawcy powinni zatem zwracać uwagę na cechy, które sprawiają, że ktoś jest inteligentny emocjonalnie. Istnieje szereg Istnieje wiele punktów w życiorysie, które mogą na to wskazywać, np:

  • Historia altruizmu
  • Wynik wskaźnika Myers-Briggs Type Indicator ENFJ
  • Doświadczenie w zakresie przywództwa
  • Aktywność społeczna

Lider posiadający te cechy ma większe szanse pomoże pracownikom rozwijać się w sposób indywidualny. To z kolei przyczyni się do sukcesu organizacyjnego i podobnej postawy na szerszym poziomie.

Budowanie bezpiecznej kultury i przyszłości

Aby zbudować firmę świadomą kulturowo, ważne jest wykorzystanie dostępnych zasobów. Jeśli zostanie to zrobione prawidłowo, zaowocuje to stworzeniem środowiska biznesowego, w którym ludzie będą czuć się komfortowo. Potencjalni interesariusze prawdopodobnie zwrócą na to uwagę i będą chcieli się zaangażować.

Dążenie do tego, by pracownicy i liderzy mieli dostęp do zasobów związanych ze zdrowiem psychicznym, jest sposobem na stworzenie bezpiecznego środowiska dla wszystkich. Wzmacnia to zaufanie do organizacji i zachęca ludzi do lepszego traktowania siebie nawzajem. Na przykład, niektóre firmy oferują pracownikom zajęcia jogi lub medytacji - te ostatnie znane są z tego, że redukują stres i zwiększają emocjonalne IQ. Inne posuwają się do tego, że zapewniają doradztwo na miejscu lub zatrudniają urzędników, którzy mogą realizować programy zwiększające świadomość w zakresie zdrowia psychicznego.

W przyszłości przemiany technologiczne mogąrównież przyczynić się do wzrostu świadomości kulturowej . W miarę jak nowe pokolenia będą wchodzić na rynek pracy, będą one wychowane w większym poczuciu wzajemnych powiązań niż pokolenia przed nimi. Z tego powodu będą się one znały na bardziej osobistym poziomie i będą mogły tworzyć bezpieczniejsze środowiska pracy. Interesariusze uznają to za bezcenne. Znaczenie inteligencji emocjonalnej jest nie do przecenienia, a dla zapewnienia realizacji tych celów konieczne mogą być zmiany w polityce i przywództwie.

Zobacz również