Europejskie i krajowe prognozy podaży i popytu na umiejętności w 2025 r: Teraz online

Jak będzie kształtować się podaż i popyt na umiejętności w ciągu następnej dekady? Dane i analizy Cedefopu dotyczące Unii Europejskiej i - po raz pierwszy - każdego państwa członkowskiego, dostarczają spostrzeżeń pomocnych w opracowywaniu polityki kształcenia i szkolenia zawodowego.

Prognozy dotyczą perspektyw do 2025 r. w zakresie wzrostu zatrudnienia, rozwoju sektorów, rodzajów możliwości zatrudnienia, które mogą się pojawić, zmian w poziomach kwalifikacji i tendencji demograficznych.

Analizy Cedefopu pokazują również, że ogólne tendencje europejskie przesłaniają pewne ostre różnice między państwami członkowskimi. W niektórych krajach zatrudnienie jest już wyższe niż przed rozpoczęciem kryzysu gospodarczego w 2008 roku. W innych krajach nie przewiduje się powrotu zatrudnienia do poziomu sprzed kryzysu nawet do roku 2025.

Chociaż sektor przedsiębiorstw i innych usług będzie napędzał wzrost zatrudnienia w całej UE, nie jest to sektor, w którym w każdym państwie nastąpi największy wzrost zatrudnienia. Podobnie, choć oczekuje się, że miejsca pracy w sektorze podstawowym i wytwórczym spadną w całej UE, niektóre kraje powinny odnotować wzrost miejsc pracy w tych sektorach.

Rodzaje oferowanych miejsc pracy - od wysoko wykwalifikowanych specjalistów po wykwalifikowanych pracowników rolnych - również różnią się w poszczególnych krajach. I choć przewiduje się, że pracodawcy i miejsca pracy staną się bardziej wymagające i będą wymagać wysokich kwalifikacji, oczekuje się, że większość osób będzie zatrudniona w zawodach wymagających średnich kwalifikacji. Tymczasem siła robocza w Europie staje się coraz lepiej wykwalifikowana. W prawie każdym państwie członkowskim przewiduje się, że więcej osób będzie miało wysokie i średnie kwalifikacje.

Wzrost gospodarczy jest oczywiście ważny dla tworzenia miejsc pracy, ale prognozy Cedefopu pokazują, że demografia również odgrywa ważną rolę. Większość możliwości zatrudnienia w okresie od chwili obecnej do 2025 r. będzie wynikać z potrzeby zastąpienia osób, które przenoszą się do innej pracy lub opuszczają rynek pracy, na przykład w celu przejścia na emeryturę. Siła robocza w Europie starzeje się, ale w niektórych krajach szybciej niż w innych.

Zobacz tutaj dane dotyczące prognozy podaży i popytu na umiejętności dla UE oraz wszystkich 28 państw członkowskich: Islandii, Norwegii i Szwajcarii.

Raporty krajowe dotyczące prognoz dla każdego państwa członkowskiego są dostępne tutaj.

Analiza tendencji w zakresie podaży umiejętności i popytu na nie do 2025 r. dla całej UE została przedstawiona w notatce informacyjnej Cedefop: Europe's uneven return to job growth

Jak czytamy na stronie internetowej Cedefop.

Zobacz również