Escape roomy dla przedsiębiorczości społecznej

Bezrobocie wśród młodzieży jest plagą współczesnego społeczeństwa. Młodzi ludzie mają trudności ze znalezieniem pracy. Wynika to głównie z wysokiego zapotrzebowania na umiejętności i doświadczenie, których wiele osób nie posiada. Szkolenia są ważne i bez względu na to, czy odbywają się w przedsiębiorstwach w celu przeszkolenia pracowników, czy też podczas programów i seminariów mających na celu szkolenie przyszłych młodych pracowników, z pewnością są sposobem na zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży i promowanie przedsiębiorczości społecznej.

Problem

Aby rozwiązać problem bezrobocia wśród młodzieży, ludzie muszą mieć dostęp do szkoleń odpowiadających potrzebom rynku pracy, a ponadto muszą nawiązać kontakty z przedsiębiorstwami, by móc znaleźć skuteczną drogę do zatrudnienia. Szybki rozwój przedsiębiorstw społecznych jest jednym ze sposobów osiągnięcia powyższego celu, umożliwiając ludziom bezpośredni dostęp do rynku pracy w środowisku, które stawia ich rozwój w centrum uwagi - choć z naciskiem na aspekt komercyjny. Przedsiębiorcy społeczni stanowią ważne uzupełnienie rządowych planów działania. Pobudzają współpracę między sektorem publicznym, społeczeństwem obywatelskim, prywatnym biznesem i sektorem edukacji; współpracę, która może pomóc w tworzeniu nowych możliwości zatrudnienia.

Celem ER-SE jest zapewnienie edukatorom organizacji pozarządowych i innych organizacji młodzieżowych odpowiednich i aktualnych narzędzi edukacyjnych na temat przedsiębiorczości społecznej, które jednocześnie uwzględniają wszystkie synchroniczne możliwości cyfrowe i innowacyjne procesy edukacyjne, które są w stanie wzmocnić przyswajanie odpowiedniej wiedzy, a tym samym działają jako główny katalizator w inspirowaniu ludzi do stosowania przedsiębiorczości społecznej. ER-SE ma na celu kształcenie kolejnego pokolenia przedsiębiorców, którzy zajmują się socjologicznymi aspektami przedsiębiorczości.

Rozwiązanie dla przedsiębiorczości

Główne cele projektu to:

-rozwijanie kultury przedsiębiorczości społecznej i innowacyjności wśród młodych ludzi

- zapewnienie innowacyjnego modelu opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, obejmującego metody teoretyczne i praktyczne, który zmotywuje młodych pracowników organizacji pozarządowych do aktywnego uczenia się

- Wzmocnić współpracę oraz wymianę informacji i dobrych praktyk między różnymi obszarami Europy

- wspieranie rozwoju UE jako społeczeństwa opartego na wiedzy.

Zobacz również