Program OPTO-BRAIN

Nowy wieloparametrowy system neuromonitoringu mający na celu ratowanie życia pacjentów w przypadku udaru mózgu, urazu mózgu, zatrzymania akcji serca i bezdechu sennego.

Mózgowy przepływ krwi (mózgowy przepływ krwi; CBF) i dopływ tlenu są najważniejszymi parametrami umożliwiającymi wykrycie wtórnych uszkodzeń mózgu i prowadzenie leczenia. Obecnie dostępne metody monitorowania CBF są nieodpowiednie i potrzebne są technologie do szybkiego pomiaru CBF. OPTO-BRAIN dostarczy bezprecedensowy system neuromonitoringu do monitorowania wieloparametrowego w celu uzyskania dokładniejszych decyzji klinicznych, lepszych wyników i redukcji kosztów w systemie opieki zdrowotnej poprzez dalszy rozwój spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS).

Nowy system usprawni diagnozowanie, monitorowanie i prognozowanie udaru mózgu w sposób łatwiejszy, szybszy i dokładniejszy. Tym samym poprawi on zdrowie i jakość życia obywateli Europy, a także będzie promował rozwój fotoniki na potrzeby rynków nauk przyrodniczych w Europie.
Rozwój nowej generacji systemu neuromonitoringu wymaga adaptacji lub optymalizacji różnych składników, ich integracji i walidacji w badaniach klinicznych i badaniach użyteczności, a także zarządzania jakością. Braki konwencjonalnych i naukowych instrumentów NIRS, takie jak wysokie koszty produkcji, duże rozmiary i brak przyjazności dla użytkownika, zostaną przezwyciężone dzięki miniaturyzacji i ukierunkowanemu na użytkownika rozwojowi, przeprowadzonemu przez OPTO-BRAIN.

Koordynator:
NeMoDevices AG, CH

Partnerzy:

  • Creaholic SA, CH
  • Use-Lab GmbH, DE
  • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, DE
  • Medizinische Universität Graz, AT

Zobacz również