IED promuje zatrudnianie młodych ludzi z południowego regionu Morza Śródziemnego w sektorze produkcyjnym

Niedawny kryzys gospodarczy i polityczny w południowym regionie Morza Śródziemnego (SM) oraz ogólna frustracja młodych ludzi związana z utrudnianiem im wejścia na rynek pracy pokazują, że dostęp do szkolnictwa wyższego NIE jest wystarczającym warunkiem stabilności gospodarczej/politycznej i tworzenia miejsc pracy. Niedopasowanie programów akademickich do rynku pracy stworzyło polityczną i ekonomiczną pustkę, w której młodzi, dobrze wykształceni ludzie mają trudności z budowaniem kariery w sektorze przemysłowym.

Europejski projekt "SM WELD" reprezentuje zintegrowane podejście do tworzenia pełnych możliwości dla ludzi w celu zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie miejsc pracy w sektorze produkcyjnym na trzech poziomach:

Poziom 1:

Stworzenie (a) programów edukacyjnych w specjalnościach spawalniczych i łączeniowych w krajach partnerskich zgodnie z systemem procesu bolońskiego, (b) programów certyfikacji dla Międzynarodowych Inżynierów Spawalników oraz (c) programów audytu spawalniczego dla oceny jakości firm zgodnie z ISO 3834.

Poziom 2:

Opracowanie kompletnego programu edukacyjnego i szkoleniowego wraz z programami szkoleniowymi dla Międzynarodowych Techników Spawalnictwa (IWT), opartego na nowoczesnych technologicznych i ekonomicznych koncepcjach spawania i łączenia.

Poziom 3:

W ramach projektu zostaną opracowane programy edukacyjne i szkoleniowe, których celem będzie stymulowanie ducha technicznego i przedsiębiorczości, a przez to samozachowawczego potencjału innowacyjnego, badawczego i biznesowego, stanowiącego warunek wstępny udanej kariery zawodowej dla następnej generacji młodych ludzi oraz z korzyścią dla rozwoju przemysłu i społeczeństwa w regionie SM.

Opracowanie i zorganizowanie wyżej wymienionych celów i działań było celem pierwszego międzynarodowego spotkania partnerów projektu, które odbyło się w Hamammet w Tunezji w dniach 16-17 lutego 2016 r.

Zobacz również