IED wprowadza Model Trzech Pytań do Rozwoju Przedsiębiorców Społecznych

W dzisiejszym środowisku gospodarczym i społecznym wspieranie rozwoju nowych firm jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Niestety, wielu nowych potencjalnych przedsiębiorców nie ma kompetencji i odpowiedniego nastawienia, aby rozpocząć działalność. Nawet jeśli mają dobry pomysł, w większości przypadków nie są w stanie go ocenić, aby przekonać się, czy jest on opłacalny, czy nie.

W tym kontekście, zawsze zaangażowany w promowanie innowacji i wzmacnianie ducha przedsiębiorczości, Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości, uznając przedsiębiorczość za kluczowy czynnik rozwoju i spójności społeczeństw, bierze udział w programie Erasmus+ "3QM - The Three Question Model Of Developing Social Entrepreneurs".

T3QM to innowacyjny sposób oferowania przez edukatorów dorosłych wysokiej jakości i dostosowanego do potrzeb coachingu założycielom (społecznych) firm rozpoczynających działalność gospodarczą, który ma zapewnić im trwałość. Ma on na celu umożliwienie szerokiemu gronu aspirujących przedsiębiorców ze środowisk potrzebujących pomocy, którzy nie mają dostępu do tradycyjnego wsparcia, praktyczne rozwinięcie ich pomysłu na przedsiębiorstwo poprzez podejście do rozwoju biznesu nie jako do ćwiczenia teoretycznego, ale z perspektywy rynku, przedsiębiorcy i kroków potrzebnych do założenia firmy i stworzenia miejsc pracy.

Wszystkie materiały, narzędzia i metodologie, które zostaną opracowane w trakcie trwania projektu, będą wkrótce dostępne na stronie internetowej, która jest w trakcie opracowywania. Na spotkaniu inaugurującym projekt, które odbyło się w Birmingham w dniach 26 i 27 października 2017 r., wszyscy partnerzy projektu dyskutowali o kolejnych krokach projektu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie i jego rezultatach, bądź na bieżąco!

Zobacz również