Technologie na rzecz uniezależnienia i konkurencyjności Europy

O co chodzi?

Sektor kosmiczny jest strategicznym atutem przyczyniającym się do niezależności, bezpieczeństwa i dobrobytu Europy oraz jej roli w świecie. Europa potrzebuje niezależnego dostępu do krytycznych technologii kosmicznych, co jest warunkiem sine qua non osiągnięcia strategicznych celów Europy. Termin "niezależność" odnosi się do możliwości posiadania przez Europę swobodnego, nieograniczonego dostępu do każdej wymaganej technologii kosmicznej. Osiągnięcie niezależności w niektórych technologiach otworzy nowe rynki dla naszego przemysłu i zwiększy ogólną konkurencyjność europejskiego sektora kosmicznego.

Zakres:

Realizowane są wybrane działania z Listy działań JTF na lata 2018-2020:

  • JTF-2018/20-2 - ASICS do przetwarzania sygnałów mieszanych [U11] JTF-2018/20-11 - Projekt i kwalifikacja µcontroller do zastosowań kosmicznych [N52] JTF-2018/20-12 - Projekt i prototyp pamięci nvRAM dla SPACE z interfejsem szeregowym ((quad)-.SPI) [N53] JTF-2018/20-21 - Możliwości montażowe i płytki PCB o wysokiej gęstości (1000 pinów i więcej) [U17] JTF-2018/20-28 - Elementy fotoniki [U15] JTF-2018/20-31 - Zaawansowane kryształy laserowe do zastosowań kosmicznych o wysokiej mocy [N63]

Propozycje powinny obejmować następujące zadania:

  • Analizę odpowiednich dostępnych map drogowych, w tym map drogowych opracowanych w kontekście działań na rzecz kluczowych technologii wspomagających wspieranych przez Unię; Analizę sposobu, w jaki ich wybrane krytyczne technologie kosmiczne mogą przyczynić się do różnych zastosowań kosmicznych lub, w stosownych przypadkach, do sektorów niezwiązanych z przestrzenią kosmiczną (np. poprzez transfer technologii lub spin-off); Ocenę handlową technologii łańcucha dostaw w dziedzinach związanych z przestrzenią kosmiczną lub niezwiązanych z przestrzenią kosmiczną oraz, w stosownych przypadkach, biznesplan komercjalizacji z pełną gamą (preload) powtarzalnych produktów.

Oczekiwany wpływ:

  • Zmniejszenie uzależnienia od krytycznych technologii i zdolności spoza Europy w zakresie przyszłych zastosowań kosmicznych, określonych w wykazie działań JTF na lata 2018-2020; Opracowanie lub odzyskanie w perspektywie średnioterminowej europejskiej zdolności do niezależnego działania w przestrzeni kosmicznej, np. poprzez terminowe opracowanie niezawodnych i przystępnych cenowo technologii kosmicznych, które w niektórych przypadkach mogą już istnieć poza Europą lub w europejskich zastosowaniach naziemnych; Zwiększenie możliwości technicznych i ogólnej konkurencyjności europejskich sprzedawców przemysłu kosmicznego na rynku światowym; Otwarcie nowych możliwości konkurencji dla europejskich producentów poprzez zmniejszenie zależności od technologii objętych ograniczeniami wywozowymi, które mają strategiczne znaczenie dla przyszłych europejskich działań w dziedzinie przestrzeni kosmicznej; Poprawa ogólnego europejskiego krajobrazu technologii kosmicznych i uzupełnienie lub stworzenie synergii z działaniami europejskimi i krajowymi w dziedzinie kosmicznej lub innej niż kosmiczna.

Termin: 12 marca 2019 r.

Dostępny budżet zaproszenia w EUR: 12 000 000

W tych samych ramach iED wdrożył już kilka innowacyjnych projektów, które obejmowały innowacyjne praktyki. Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku w ramach tego zaproszenia, mogą Państwo skontaktować się z nami i omówić dostępne opcje.

Skontaktuj się z nami

Zobacz również