IED prezentuje zrównoważone strategie rekrutacji młodzieży zainteresowanej praktykami zawodowymi

Podczas seminarium aktywizującego, które odbyło się w środę, 6 maja 2015 r. w amfiteatrze Urbanistyki Uniwersytetu w Tesalii, Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawił około 25 przedsiębiorcom i studentom strategie, które mogą być wykorzystane przez przedsiębiorstwa chcące przyciągnąć odpowiednich kandydatów zainteresowanych praktykami zawodowymi. Podczas obszernej prezentacji przedstawiciel Instytutu odniósł się między innymi do aspektów, które obie zaangażowane strony mogą odnieść korzyści dzięki przyjęciu programów praktyk, ale także do czynników, które wpływają na udany wybór odpowiednich kandydatów przez przedsiębiorstwa.

Czynniki te oraz metodologia pozyskiwania odpowiednich kandydatów zostaną zebrane i wydrukowane w formie przewodnika skierowanego do przedsiębiorstw i wyjaśniającego krok po kroku wartość dodaną, jaką może przynieść praktyka zawodowa, ale także podejście, jakie muszą przyjąć przedsiębiorstwa w celu pozyskania odpowiednich młodych osób. Przewodnik ten będzie szeroko rozpowszechniany wśród przedsiębiorstw z regionu, ale będzie również dostępny w formacie cyfrowym na stronie internetowej Instytutu.

Interwencje te odbywają się w ramach realizacji europejskiego projektu ERASMUS+ "Starting with apprenticeship: Trwałe strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych szkoleniem w przedsiębiorstwie", który jest realizowany przez Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości przy współpracy innych organizacji europejskich.

Zdjęcia:


Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Zobacz również