Dotacje unijne: nowe konkursy w 2016 roku, cz. II

Obecnie nowe propozycje związane między innymi z poddziałaniem 1.1.2 dają nam możliwość uzyskiwania wsparcia finansowego dla mikro i małych przedsiębiorstw. W sumie przygotowano około 400 mln złotych na te działania, dlatego można oczekiwać, że wsparcie będzie miało szeroki charakter i wiele podmiotów będzie mogło z niego skorzystać.

Dotacje unijne budzą jednak coraz większe zainteresowanie, dlatego jak się okazuje mamy coraz więcej konkursów, gdzie tych wniosków jest jednak więcej niż środków. Dlatego właśnie pojawia się kwestia przygotowania takiego wniosku w ten sposób, by został on oceniony pozytywnie i zaliczony do tych wniosków, którym wsparcie finansowe rzeczywiście będzie się należeć. Środki, które otrzymamy przygotowywane mogą być pod kątem kosztów kwalifikowanych, dlatego zalicza się do nich między innymi wynagrodzenia, wykonawstwo, które można innym podmiotom zlecać czy takie kwestie jak aparatura badawcza, koszty gruntów, budynków czy też kwestie związane z licencjami i patentami.

Jeśli wyniki projektu będą szeroko rozpowszechnione oczekiwać można, że to wsparcie, na które będzie można liczyć również zostanie podniesione do wyższego poziomu i uda się uzyskać z UE większe środki. Nowa perspektywa dla naszych przedsiębiorców to nieco ponad 80 mld euro, które będzie można uzyskać. Większość środków będzie do rozdysponowania przez specjalnie przygotowywane programy operacyjne. Dzielimy je na krajowe oraz regionalne.

W tym momencie przede wszystkim możemy mówić o sześciu programach krajowych: Infrastruktura i Środowisko (27,41 mld), Polska Cyfrowa (2,17 mld), Wiedza Edukacja Rozwój (4,69 mld), Polska Wschodnia (2 mld), Pomoc Techniczna (700,12 mln) i najważniejszy dla przedsiębiorców Inteligentny Rozwój (8,61 mld). Obok tego pojawiają się programy regionalne, które odnosić się mają do konkretnych województw, gdzie zawsze będzie można również realizować konkretne projekty. Obecnie przygotowane programy dają nam szansę na wsparcie finansowe właśnie w przypadku aktywnej przedsiębiorczości i z takich możliwości warto skorzystać. Swoją działalność można wprowadzić na nieco inne tory skutecznego rozwoju, właśnie dzięki uzyskanym dotacjom z UE.

Zobacz również