Pop-up Shops: pierwsza wersja na platformie e-learningowej

Trzecie spotkanie w ramach projektu międzynarodowego odbyło się w dniach5-6 listopada w Larissie w Grecji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele IED - Grecja, MEAG - Irlandia, Recreate - Irlandia, Akademia Leona Koźmińskiego - Polska, Vytauto Didziojo Univerity - Litwa oraz Dramblys - Hiszpania, łącznie 10 osób.

Podczas spotkania IED zaprezentował pierwszą wersję platformy e-learningowej dla Pop-up Shops.

"Pop-up shop to tymczasowe wydarzenie detaliczne, które jest ograniczone w czasie i może wyskoczyć w dowolnym miejscu. Pop-up shop NIE jest ograniczony tylko do handlu detalicznego, ale może i obejmuje wystawy, restauracje, reklamy itp. Pop-up może mieć miejsce wszędzie - na głównych ulicach, w wioskach i na rynkach. "

Szkolenie składa się z następujących części:

  1. Wprowadzenie do Pop-up Shops
  2. Planowanie i organizacja
  3. Zarządzanie i marketing
  4. Ocena
  5. Rozwój osobisty

Ten specyficzny materiał szkoleniowy został opracowany na podstawie wyników badań krajowych po przeprowadzeniu wywiadów z osobami doświadczonymi i niedoświadczonymi w zakresie koncepcji pop-up z Grecji, Irlandii, Litwy, Hiszpanii i Polski. Co więcej, ten program szkoleniowy został opracowany w celu zapewnienia unikalnego i innowacyjnego produktu szkoleniowego dla przedsiębiorców, aby pomóc osobom z sektora kreatywnego/artystycznego w przejściu od kreatywności do komercjalizacji (aby utrzymać się ze swojej pracy).

Dostępnymi językami materiału będą:

  • Angielski,
  • grecki,
  • litewski,
  • polski,
  • hiszpański

Szacuje się, że wersja angielska zostanie rozpowszechniona w grudniu, a następnie co miesiąc w innym języku.

Podczas międzynarodowego spotkania, Uniwersytet w Kozmiskach zaprezentował środowisko, w którym będzie rozwijana gra o sklepach typu pop-up. Oba rezultaty, platforma e-learningowa i gra, zostaną umieszczone na stronie internetowej Push.

Zobacz również