Dotacje w programach regionalnych i ogólnopolskich

Dotacje w programach regionalnych i ogólnopolskich. jeśli chcemy spojrzeć w nieco prostszy sposób na finanse unijne w naszym kraju można powiedzieć, że dzieli się na szczeblu krajowym oraz regionalnym. Dotacje w krajowych programach są dostępne dla podmiotów z całego kraju. 

Jeśli jednak chodzi o regionalne wsparcie można się o nie starać wyłącznie w momencie, gdy swoją formę działania będzie miało się na tym terenie, gdzie dany program jest przygotowywany. Co do zasady zakłada się, że projekty krajowe przygotowuje się jako takie, które kierowane są do wyższych wartości i bardziej zaawansowanych form niż w przypadku tych projektów, które przygotowywane są na rynku regionalnym. Dlatego wymogi jakie będzie się stawiać w przypadku programów krajowych najczęściej są trudniejsze do spełnienia niż te, które przygotowywane są pod kątem konkursów regionalnych. 

Jeśli chcemy wybrać dla siebie odpowiedni konkurs należy sprawdzać jakie są warunki konkretnych programów. Trzeba brać pod uwagę również to jakie działania realizujemy. W ten sposób będzie można skutecznie ocenić swoją firmę i sprawdzić, na który rynek jest ona lepiej przygotowana i gdzie można podejmować istotne działania dla rozwoju. Duże znaczenie ma to jak duże środki będą nam potrzebne, ponieważ jeśli mamy duże inwestycje może się okazać, że regionalne programy nie będą w stanie naszych oczekiwań spełnić. 

Upraszczając nieco strukturę organizacji dotacji unijnych w Polsce, można stwierdzić, że rozdzielane są one na dwóch głównych szczeblach: ogólnokrajowym i regionalnym. Dotacje w ramach programów ogólnopolskich dostępne są dla podmiotów z całej Polski, natomiast dofinansowania z programów regionalnych otrzymać mogą jedynie podmioty zlokalizowane na terenie regionu, do którego dedykowany jest dany program. 

Z założenia programy ogólnopolskie kierowane są w stronę projektów o wyższej wartości i bardziej zaawansowanych niż w przypadku projektów mogących korzystać ze środków w ramach programów regionalnych. W przypadku każdej firmy konieczne będzie podejmowanie indywidualnych działań, w ramach których możliwa będzie ocena programu, który będzie nam dedykowany.

Zobacz również