Metodologie zarządzania projektami i jak wybrać najlepszą z nich

Każdy projekt musi posiadać zestaw zasad i określonych procesów, które pozwolą na jego sprawny przebieg. Te procesy i zasady są niezbędne do zarządzania projektem i stanowią część schematu metodyki zarządzania projektami.

Projekt nie może być kontynuowany bez wsparcia metodyki . Po prostu się nie powiedzie. Ty, jako kierownik projektu, jesteś odpowiedzialny za podjęcie decyzji o wyborze najlepszej metodyki zarządzania projektem dla swojego projektu. A wybór odpowiedniej metodyki może nie być tak łatwy ani tak prosty, jak mogłoby się wydawać.

Oczywiście, istnieje wiele opcji i wszystkie zostały wielokrotnie przetestowane. Z pewnością działają, więc teoretycznie wybór którejkolwiek z nich przyniesie na końcu takie same rezultaty. I najprawdopodobniej tak będzie. Jednak metodyka zarządzania projektami nie jest czymś, co wybiera się tylko ze względu na wynik.

Sposób komunikacji i pracy nad projektem będzie odgrywał bardzo ważną rolę w wyborze najlepszej metodyki. Metodyka będzie miała również wpływ na sposób, w jaki będziecie pracować nad projektem. Dokładniej rzecz ujmując, to właśnie ona będzie definiować przepływ pracy.

Istnieją trzy ważne czynniki kluczowe, które pomogą Ci w wyborze metodologii.

 • Zespół
 • Rodzaj projektu
 • Zakres projektu

W procesie przygotowywania projektu wybór odpowiedniej metodyki zarządzania projektem (w skrócie PMM ) musi znaleźć się na samym szczycie listy zadań. Bez odpowiedniej metodyki zarządzania projektem nie można przystąpić do planowania i realizacji projektu. Przy wyborze metodyki należy się bardzo dobrze zastanowić. Wpływ, jaki będzie ona miała na projekt, będzie ogromny. Będzie ona miała wpływ na sposób pracy zespołu.

Oczywiście, znalezienie idealnej metodyki nie jest możliwe. Wszystkie metodologie mają swoje wady i zalety. Te plusy i minusy mogą się zmieniać, a wszystko zależy od rodzaju projektu, nad którym pracujesz, oraz od tego, do czego dążysz.

Czy szukasz metodologii opartej na szybkości? Czy chcesz zwiększyć konkurencyjność swojego projektu? Czy dążysz do realizacji projektu, który będzie miał większy wpływ i będzie trwał dłużej? Są to pytania, na które trzeba będzie odpowiedzieć przed wyborem konkretnej metodyki zarządzania projektami.

W tym artykule przedstawimy niektóre z najczęściej najczęściej stosowanych metodologii zarządzania projektami, a także pomóc w wyborze tej najlepszą dla siebie. Przyjrzyjmy się im w sposób analityczny.

Metodologia wodospadu

Każdy kierownik projektu słyszał o metodyce wodospadowej. Jest to popularny rodzaj metodyki zarządzania projektami i prawdopodobnie najpopularniejszy. Wynika to z faktu, że Waterfall jest najstarszą metodyką zarządzania projektami. Jej początki sięgają roku 1970 i została stworzona jako sposób zarządzania ówczesnym rozwojem oprogramowania, które okazywało się zbyt skomplikowane, by nim zarządzać. W związku z tym metodyka ta jest szczególnie popularna w branży oprogramowania, ale przyjmują ją także inne branże.

Aby móc stosować metodykę wodospadową, kierownik projektu musi mieć dobre wyobrażenie o tym, czego dotyczy projekt. Sama metodyka opiera się na sekwencjach i w dużym stopniu skupia się na wymaganiach. Wodospadowa jest typem metodyki, która nie przewiduje korekty zakresu projektu po jego rozpoczęciu.

Oto etapy wodospadowej metodyki zarządzania projektami:

 1. Zbieranie wymagań
 2. Przeanalizuj wymagania
 3. Zaprojektuj rozwiązanie
 4. Wdrożenie rozwiązania
 5. Usunięcie potencjalnych problemów.

Jak widać, metoda wodospadowa jest dość łatwa do zrozumienia i koncentruje się na bardzo konkretnych rzeczach. Z tego powodu jest tak popularny w przypadku prostszych projektów, które nie mają wielu wymagań i skomplikowanych procesów. Każdy etap jest niezależny i musi zostać zakończony, aby można było rozpocząć następny. się rozpocząć.

Zalety metody Wodospadowy PMM

 1. Jest łatwy w użyciu
 2. Ma łatwą do zrozumienia strukturę
 3. Promuje dokumentację i przechowywanie danych, co ułatwia dodawanie nowych zasobów do projektu.

Wady metody wodospadowej PMM

 1. Wysokie ryzyko popełnienia błędu
 2. Zbytnie skupienie na wymaganiach.

Jeśli masz krótki projekt z niewielką liczbą wymagań, metoda wodospadowy PMM może być dla Ciebie najlepszy. Podobnie, jeśli projekt jest dłuższy, ale projekt, ale z bardzo specyficznymi i jasnymi wymaganiami, wodospad może być tym, czego może być tym, czego potrzebujesz.

Metodologia Agile

Druga na liście wyboru i z pewnością bardzo popularna jest metodyka Agile. Ta metodyka zarządzania projektami również koncentruje się na rozwoju oprogramowania i dlatego jest popularna w branży oprogramowania. Metodyka Agile została stworzona w jednym celu. Stanowi ona odpowiedź na niezdolność metodyki Waterfall do zarządzania bardziej skomplikowanymi projektami.

Porównując Waterfall i Ag ile, można zauważyć, że ta druga jest w zasadzie dokładnym przeciwieństwem pierwszej. Agile charakteryzuje się znacznie szybszym i bardziej elastycznym podejściem do projektu. Ten typ PMM nie koncentruje się na zbieraniu i analizowaniu wymagań. Daje natomiast możliwość zmiany wymagań, gdy jest to konieczne, aby rozwiązać problemy i pomóc projektowi iść do przodu. Zasadniczo jest to PMM, który zwalcza wady metody wodospadowej.

Oczywiście, Agile ma swoje zalety i wady. Zobaczmy je zobaczyć.

Zalety PMM Agile

 1. Zapewnia swobodę i elastyczność
 2. Mniejsze ryzyko związane z wymaganiami

Wady Zwinnego PMM

 1. Nie ma ustalonego planu
 2. Wymaga współpracy wielu różnych działów.
 3. Koszt

Dzięki zwinności można podejść do wielu różnych stylów projektów. Jest to świetna metodologia, jeśli nie masz ustalonych wymagań lub lub ustalonego produktu, ale raczej ogólne wyobrażenie o tym, jaki ma być produkt końcowy. jaki ma być produkt końcowy. Jest to także świetne rozwiązanie dla projektów, które mogą podlegać zmianom. Ostatnia ale nie mniej ważne, jeśli jesteś typem menedżera, który wspiera współpracę i i komunikację między działami, Agile to świetny produkt dla Ciebie!

Metodologia hybrydowa

Według statystyk w 2019 r. prawie 90% kierowników projektów na całym świecie wybierze hybrydową metodykę zarządzania projektami.

Hybrydowa PMM, jak sama nazwa wskazuje, jest połączeniem dwóch lub więcej odrębnych metodyk zarządzania projektami w celu kierowania projektem. Istnieje wiele różnych hybryd, które mogą powstać w zależności od tego, jakie PMM chce się stosować.

Ogólnie rzecz biorąc, metodyki hybrydowe stają się obecnie coraz bardziej popularne. Jednak najpopularniejsza hybrydowa metodyka to taka, która łączy metodykę Waterfall i Agile.

Hybrydy mają na celu połączenie najlepszych aspektów różnych metodyk, zmierzając do stworzenia w pełni funkcjonalnej i wolnej od ryzyka metody ki realizacji projektów.

Jeśli chodzi o Hybrid, metoda ta koncentruje się na następujących dwóch ważnych aspektach:

 1. Zbieranie i analiza wymagań, które są początkowo częścią PMM Waterfall
 2. Swobodnym i elastycznym podejściu PMM Agile.

Zasadniczo hybrydowy PMM, znany także jako Structured Agile PMM, łączy w sobie najlepsze cechy dwóch bardzo skutecznych metodologii, aby zapewnić klientom konkretne cele, swobodne i elastyczne środowisko pracy oraz najlepsze możliwe wyniki.

Połączenie najlepszych aspektów tych dwóch metodologii nie oznacza nie oznacza, że nie ma żadnego ryzyka. Hybryda ma swoją własną listę zalet i wad. Przyjrzyjmy się im.

Zalety hybrydowego PMM

 1. Większa elastyczność
 2. Bardziej uporządkowana metodologia

Wady hybrydowego PMM

 1. Nieuniknione kompromisy
 2. Ograniczenia budżetowe i harmonogramowe.

Każdy projekt, w którym można zastosować metodykę wodospadową lub zwinną, może również skorzystać z metodyki hybrydowej. Największe korzyści mogą z pewnością odnieść projekty średniej wielkości o normalnym stopniu złożoności i stałym budżecie. Czy masz już gotowy produkt, ale chcesz jeszcze nad nim poeksperymentować? Metoda hybrydowa może być najlepszym PMM dla Ciebie!

Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Method - CPM)

Zarówno Waterfall, jak i Agile to metodyki skupiające się na branży oprogramowania. W rezultacie, hybryda również należy do tej samej kategorii. Przyjrzyjmy się teraz metodologii, która nie koncentruje się na produktach programistycznych. Jest to metoda ścieżki krytycznej, która z pewnością jest najpopularniejszą alternatywą dla PMM opartych na oprogramowaniu.

Koncepcja CPM polega na tym, że wszystkie czynności potrzebne do ukończenia projektu są kategoryzowane w ramach struktury pracy. Następnie obliczany jest czas trwania każdej czynności. Na koniec metodologia ta oblicza również zależności między poszczególnymi działaniami.

CPM to świetny sposób na określenie działań, które mogą być wykonane w tym samym czasie, działań, które muszą być wykonane przed lub po innych oraz oczywiście kosztów, zarówno czasowych, jak i finansowych.

Przyjrzyjmy się zaletom i wadom tej metodologii zarządzania projektami

Zalety PMM CPM

 1. Pozwala na lepsze planowanie działań
 2. Umożliwia właściwe ustalenie priorytetów

Wady CPM PMM

 1. Trudna do skonfigurowania harmonogramu bez doświadczenia
 2. Brak elastyczności w zakresie zmian

Jeśli projekt jest mocno obciążony harmonogramem z działaniami, które muszą być zakończone w określonym czasie w porównaniu z innymi, CPM jest najlepszą metodyką zarządzania projektem dla Ciebie. Jednocześnie, jeśli projekt zawiera wiele skomplikowanych działań, które muszą być powtarzane w kółko, CPM może stworzyć wspaniałą strukturę, na której projekt będzie się opierał!

Powyższe cztery metodyki to tylko niektóre z wielu różnych metodologii zarządzania projektami, jakie można znaleźć. Dla kierownika projektu ważne jest, aby dobrze poznać jak najwięcej z nich. Każdego dnia pojawiają się nowe projekty i nie sposób przewidzieć, jakimi rodzajami projektów będziemy musieli zarządzać. Pozostaje więc ważne pytanie. Jak wybrać najlepszy PMM?

Wybór właściwej metodyki

Ważne jest, aby zauważyć, że metodyki zarządzania projektami powstają w zależności od potrzeb rynku. Jeśli chcesz rozwijać oprogramowanie, trzeba będzie skorzystać z metodyki typu Waterfall lub Agile. Jeśli masz do czynienia z duży, złożony i powtarzalny projekt przemysłowy, warto rozważyć CPM.

Oto kilka rzeczy, które warto wykorzystać jako wskazówki podczas wybierania metodyki zarządzania projektem:

 • Wystarczająca ocena projektu

Aby ocenić projekt, trzeba wiedzieć, jaki może być potencjalny wynik końcowy. Wiedząc to, ocena będzie o wiele łatwiejsza. Czy jest to produkt trwały? Czy jest to oprogramowanie, które zawsze można przebudować lub całkowicie zmienić? Czy od samego początku musisz mieć określony budżet od samego początku i czy Twoja linia czasu jest ustalona, czy nie? Jaka jest branża i typ projektu? Ważne pytanie, na które musisz odpowiedzieć, aby doskonale ocenić swój projekt!

 • Poznaj zespół

Wiedza na temat tego, co potrafią i jak lubią pracować członkowie zespołu, jest nie tylko niezbędna, aby pomóc w opracowaniuplanu projektu . Jest to również ważny czynnik, który pomoże Ci wybrać metodologię. Należy wybrać taką metodologię, która będzie łatwa do odczytania i zrozumienia. Dzięki temu członkowie zespołu nie będą mieli problemu z zapoznaniem się ze schematami.

Skład zespołu również odgrywa bardzo ważną rolę. Istnieją Niektóre metody opierają się na składzie zespołu, więc jeśli cenisz to bardziej niż niż same działania, spróbuj najpierw znaleźć PMM skupiający się na składzie zespołu.

Oceniaj zespół na podstawie jego doświadczenia w pracy zespołowej, umiejętności i zdolności szkoleniowe i samoorganizacyjne, zdolność do przygotowania i oczywiście lokalizacji. Czy pracują zdalnie czy na miejscu?

 • Oceniaj organizację i interesariuszy

Organizacja i interesariusze są ważni, ponieważ ponieważ to na nich najbardziej wpłynie wynik projektu. Strona metodologia, którą zamierzasz wybrać, musi być dla nich wystarczająco jasna, aby mogli ją zrozumiała, a także spełniać wszystkie ich standardy. Ważne jest, aby wybrać metodę metodę, która będzie zgodna z tym samym schematem organizacyjnym, co organizacja, a także spełni wymagania i zaangażowanie interesariuszy.

 • Poznaj swoje narzędzia

Niemożliwe jest wdrożenie projektu bez odpowiednich narzędzi cyfrowych. Wiedza o tym, jakie narzędzia będą wykorzystywane w projekcie pomoże Ci wybrać metodologię, która w pełni wykorzysta wszystkie wszystkie funkcje i zalety tych narzędzi. Jednocześnie, nie chcesz używać metody metody, która będzie wymagała wyników, których narzędzia nie będą w stanie zapewnić.

Wnioski

Wybór metodyki zarządzania projektami nie jest łatwy. Istnieje wiele rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, a jeszcze więcej zagrożeń, których można nie być w stanie zidentyfikować na samym początku. Jako początkujący kierownik projektu, będziesz chciał zdobyć doświadczenie. Oznacza to, że trzeba będzie wypróbować wiele różnych metod, aż uda się stworzyć pulę tych, które najbardziej odpowiadają naszemu stylowi zawodowemu.

Skoncentruj się na projekcie, zespole, wymaganiach organizacji i ostatecznej wersji produktu, który masz w planach. Zdobywaj doświadczenie , porównując i eksperymentując z różnymi metodami, aby znaleźć tę najlepszą dla siebie. Nie bój się stosować metod hybrydowych. Mogą się one okazać najlepszym rozwiązaniem dla skomplikowanego projektu, którego realizacja będzie wymagana!

Zobacz również