NEAT

Tworzenie sieci w celu zwiększenia wykorzystania ekonomii w edukacji, badaniach i tworzeniu polityki w zakresie zdrowia zwierząt w Europie i poza nią

Rośnie świadomość, a co za tym idzie zapotrzebowanie na zastosowanie ekonomii w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia zwierząt, ale narzędzia ekonomiczne i koncepcje dotyczące bodźców w podejmowaniu decyzji rzadko są dobrze nauczane przez specjalistów w dziedzinie zdrowia zwierząt. NEAT tworzy sieć akademicką, która skupia się na refleksji strategicznej, analizie potrzeb, rozwoju i zastosowaniu materiałów edukacyjnych oraz tworzeniu sieci.

Konsorcjum NEAT ma na celu wzmocnienie i zwiększenie wykorzystania ekonomii w zdrowiu zwierząt w szkolnictwie wyższym i środowiskach zawodowych w całej Europie.
Wszystkich 60 partnerów ma do wykonania szereg zadań. NEAT przeprowadza przegląd i ankietę w celu stworzenia mapy dostępnych materiałów edukacyjnych, ocenia przyszłe potrzeby we współpracy z użytkownikami końcowymi oraz ulepsza i rozpowszechnia materiały edukacyjne dla studentów studiów licencjackich, podyplomowych i rozwoju zawodowego oraz nauczycieli.
Projekt promuje najlepsze wykorzystanie ekonomii przez specjalistów z dziedziny zdrowia zwierząt w całej Europie i poza nią. Wyzwaniem jest stworzenie szerszej kadry osób nauczających ekonomii i stworzenie materiałów edukacyjnych, które są szeroko dostępne na wszystkich poziomach sektora zwierząt gospodarskich i specjalistów ds. zdrowia zwierząt.

Koordynator:
The Royal Veterinary College, Wielka Brytania

Partnerzy:

 • Friedrich-Loeffler-Institut, DE
 • Agrifood Research Finland, FI
 • Institut National Polytechnique - Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, FR
 • Università degli Studi di Bologna, IT
 • Uniwersytet Wageningen, NL
 • Uniwersytet w Zagrzebiu, HR
 • Norweska Szkoła Nauk Weterynaryjnych, NO
 • National College of Veterinary Medicine, Food Science and Engineering, FR
 • Uniwersytet Tesalii, GR
 • Uniwersytet Szent István w Budapeszcie, HU
 • Uniwersytet w Ankarze, TR
 • Scottish Agricultural College, UK
 • The Federation of Veterinarians of Europe, BE
 • Uniwersytet Massey, NZ
 • Pula Zdrowia Publicznego: Stowarzyszenie Weterynaryjnego Zdrowia Publicznego, AT
 • Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, FR
 • Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, IT
 • Universidade Técnica de Lisboa, PT
 • Krajowy Sanitarny Urząd Weterynaryjny i Bezpieczeństwa Żywności, RO
 • Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji, SK
 • Uniwersytet Ljubljana, SI
 • Uniwersytet Complutense w Madrycie, ES
 • Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych, SE
 • Uniwersytet w Bernie, CH
 • Safoso AG, CH
 • Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich, UK
 • Wolny Uniwersytet w Berlinie, DE
 • Austriacka Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, AT
 • Uniwersytet w Gandawie, BE
 • Bułgarska Akademia Nauk, BG
 • Duńska Rada ds. Rolnictwa i Żywności, DK
 • Uniwersytet w Aarhus, DK
 • Uniwersytet Techniczny Danii, DK
 • Uniwersytet Kopenhaski, DK
 • Estonian University of Life Science, EE
 • Pan Livestock Services, UK
 • Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium, DE
 • Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze, DE
 • Instytut Badań Rolniczych i Rybołówstwa, BE
 • UCD School of Veterinary Medicine, IE
 • Państwowa Służba Żywności i Weterynarii Republiki Litewskiej, LT
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, PL
 • Kolegium Rumuńskich Lekarzy Weterynarii, RO
 • Administracja Weterynaryjna Republiki Słowenii, SI
 • Universidad de Leon, ES
 • Uniwersytet w Zurychu, CH
 • Uniwersytet Dicle, TR
 • Instytut Agri-Food and Biosciences, UK
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Weterynarii, DK
 • Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, RS
 • Uniwersytet w Adelajdzie, AU
 • Uniwersytet Brasilia, BR
 • Bioseguridad Calidad Alimentaria, CL
 • Universidad de La Salle, CO
 • Międzynarodowy Instytut Badań nad Zwierzętami Gospodarskimi, KE
 • Uniwersytet Rakuno Gakuen, JP
 • Uniwersytet w Sarajewie, BA
 • Instytut Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, AL

Zobacz również