Ugruntowanie praktyk RRI w organizacjach finansujących i realizujących badania i innowacje

Jednym z głównych czynników, które mogą zmienić coś w społeczeństwie jest nauka. Badania naukowe i przełomowe odkrycia były przyczyną niektórych z najbardziej znanych zmian społecznych na świecie. Jednak nie tylko wpływ nauki i technologii na społeczeństwo jest widoczny. Społeczeństwo w takim samym stopniu wpływa na naukę.

Wpływ społeczeństwa na naukę

Najczęstszym sposobem, w jaki społeczeństwo wpływa na naukę, są ogólnie przyjęte poglądy społeczne, wartości i priorytety, które mogą wywierać presję na wszystkie osiągnięcia naukowe i technologiczne. Jednocześnie, dzięki badaniom i eksperymentom udowodniono, że aktywne zaangażowanie obywateli w sprawy naukowe, znane również jako nauka obywatelska, pomaga przyspieszyć procesy oraz uzyskać lepsze i jaśniejsze wyniki w wielu dziedzinach nauki.

Poprzez wdrożenie dużych ram europejskich UE stara się ustanowić nowe zasady, które jeszcze bardziej połączą naukę ze społeczeństwem. Zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Horyzont 2020 dają organizacjom w całej Europie możliwość zastosowania swoich innowacyjnych pomysłów i wprowadzenia nowych metodologii, które przyniosą lepsze rezultaty.

Aby odpowiedzieć na zwiększone interakcje między różnymi podmiotami zajmującymi się badaniami i innowacjami w społeczeństwie, należy dokonać ważnych zmian instytucjonalnych. Dzięki tym zmianom wkład obywateli w sprawy naukowe będzie o wiele łatwiej akceptowany przez środowisko naukowe. Niektóre przykłady obejmują naukę obywatelską, współtworzenie polityki publicznej, ustalanie agendy w programach badań i innowacji, współtworzenie treści dotyczących badań i innowacji oraz współocenę wniosków, działań lub innych decyzji dotyczących finansowania badań i innowacji.

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu "Horyzont 2020

Zaproszenie "Ugruntowaniepraktyk RRI w organizacjach finansujących badania naukowe i innowacje oraz organizacjach wykonawczych", w ramach finansowych programu "Horyzont 2020", ma na celu wypracowanie dobrych praktyk w całej Europie, które pomogą w dokonaniu tych zmian. W szczególności dobre praktyki dotyczą:

  1. Zaangażowania obywateli i stowarzyszeń obywatelskich w naukę;
  2. Formalnej i nieformalnej edukacji w zakresie nauki;
  3. Równości płci w nauce;
  4. Etyki i integralności badań naukowych;
  5. Otwartego dostępu do wyników badań.

Te pięć dobrych praktyk można łatwo, trwale i skutecznie wdrożyć, gdy organizacje stojące za propozycjami upewnią się, że dostosowały swoje ramy w celu zapewnienia procesu zmian instytucjonalnych.

Konsorcja partnerów , które podejmą się realizacji tej propozycji, będą miały wiele do zrobienia. Oczekuje się, że wdrożą zmiany instytuc jonalne w co najmniej jednym z wyżej wymienionych obszarów. Optymalnie ich propozycje będą obejmować wszystkie pięć dziedz in i będą wdrażać te same przełomowe zmiany we wszystkich z nich. Zmiany te będą musiały być trwałe, oczywiście poza okresem finansowania projektu .

Co będą robić organizacje?

Organizacje, do których skierowane jest to działanie, są organizacjami finansującymi lub prowadzącymi działalność w dziedzinie B+R jako działalność podstawową. Doświadczenie w procesach zmian instytucjonalnych nie jest obowiązkowe, ale jest zalecane. Od organizacji biorących udział w tym projekcie oczekuje się prawdziwego zaangażowania i dokładnych wyników. Pomocne mogą być dotychczasowe doświadczenia.

Istnieje wiele różnych aspektów sposobu, w jaki można dopasować naukę i społeczeństwo. Jednym z tych sposobów jest przedsiębiorczość. Poprzez przedsiębiorczość można promować naukę. Jednocześnie nauka może wpływać na przedsiębiorczość i jej rozwój. Dlatego niezwykle ważne jest, aby każdy wniosek w ramach tego zaproszenia zawierał działania związane z przedsiębiorczością i miał eksperta w dziedzinie przedsiębiorczości jako część konsorcjum.

Dzięki naszej wiedzy, tutaj w IED, jesteśmy ekspertami w dziedzinie przedsiębiorczości, których szukasz. Po zrealizowaniu ponad 150 projektów unijnych, zdobyliśmy duże doświadczenie w dziedzinie finansowania unijnego. Nasze innowacyjne platformy i materiały szkoleniowe mogą pomóc w rozpowszechnianiu projektu i doskonale promować naukę, która za nim stoi.

Jeśli szukasz partnerów, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie i chcesz włączyć przedsiębiorczość do swojego wniosku to IED jest właściwym partnerem dla Ciebie. Więc skontaktuj się z nami dzisiaj i zobaczmy, czy możemy złożyć ten wniosek razem.

Bądź naszym partnerem

Zobacz również